Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prihlásenie

Technické predpoklady pre používanie AiS2

AIS je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prezerača.

Oficiálne sú podporované prezerače:

  • MS Internet Explorer - od verzie 8
  • Mozilla Firefox - od verzie 4
  • Google Chrome

Linky na podporované prehliadače v závislosti na používanom operačnom systéme nájdete tu.

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.


AiS2 verzia 2023.08.1.71
dizajn © šomšák, 2009 - 2015