Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prihlásenie

Technické predpoklady pre používanie AiS2

AIS je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prezerača.

Oficiálne sú podporované prezerače:

  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox - od verzie 4
  • Google Chrome
  • Safari

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.


AiS2 verzia 2024.06.1.100
dizajn © šomšák, 2009 - 2015