V prípade problémov s prihlásením sa do AiS2

uveďte:

  • svoje meno a priezvisko
  • študenti svoj login do AiS2
  • fakultu, na ktorej pôsobíte
  • podrobný popis problému

a kontaktujte:

Lekárska fakulta
Ing. Stanislav Balčák, PhD.
(LF-ais@upjs.sk) t.č. +421 55 234 3434
Martina Trochanová (LF-ais@upjs.sk), t.č. +421 55 234 3405

Prírodovedecká fakulta:
Zamestnanci, doktorandi, študenti RŠ a DŠ:
RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk), t.č. +421 55 234 2229
Študenti denného štúdia - Košice:
Mgr. Patrícia Lukáčová (patricia.lukacova@upjs.sk), t.č : +421 55 234 2201.

Právnická fakulta
Ing. Ivan Svatuška
(pravf-ais@upjs.sk), t.č. +421 55 234 4114

Fakulta verejnej správy
Ing. Štefan Škoda
(ais-fvs@upjs.sk) t.č.: +421 55 7883664, +421 55 234 5164

Filozofická fakulta:
Zamestnanci a doktorandi:
Mgr. Emília Sotáková (emilia.sotakova@upjs.sk)
t.č. +421 55 234 7128
Študenti:
Karolína Kelemenová (karolina.kelemenova@upjs.sk)
t.č. +421 55 234 7130
Eva Mrázová ((eva.mrazova@upjs.sk)
t.č. +421 55 234 7140

Celouniverzitné pracoviská UPJŠ:
Jana Šusterová (REK-ais@upjs.sk)
t.č. +421 55 234 1511


AiS2 verzia 2.5.607.57
dizajn © šomšák, 2009 - 2015