Identifikačné číslo alebo priezvisko
Rodné číslo

Výsledky z prijímacích pohovorov si môžete pozrieť aj na mobile cez aplikáciu AiS2 uchádzač (beta)
Dokumentácia k aplikácii je k nahliadnutiu tu .