Od verzie AiS2 2.3.52.57 sú pre prácu so systémom podporované prehliadače Internet Explorer od verzie 8 a Mozilla Firefox od verzie 4.
Podporovaný je aj prehliadač Google Chrome.
Podpora prehliadača Internet Explorer 7 bola ukončená.

Linky na podporované prehliadače v závislosti od používaného operačného systému:

Windows XP 32 bit


Windows XP 64 bit


Windows Vista 32 bit


Windows Vista 64 bit

Používatelia Windows 7 už majú nainštalovaný Internet Explorer 8.

RNDr. Katarína Nováková, správca AiS2 na UPJŠ