Katedra germanistiky

Skratka:
KGER
Adresa:
Moyzesova 9, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 7187
Email:
ludmila.bavolarova@upjs.sk
www:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-germanistiky
Vedúci katedry
PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
Sekretárka
Mgr. Ľudmila Bavoľárová

Personálne obsadenie pracoviska

Docenti
anna.dzambova@upjs.sk Miestnosť: A308 Telefón: +421 55 234 7153
Odborní asistenti
blanka.jencikova@upjs.sk Miestnosť: A309 Telefón: +421 55 234 7118
michaela.kovacova@upjs.sk Miestnosť: A308 Telefón: +421 55 234 7154
alexandra.chomova1@student.upjs.sk Miestnosť: A309 Telefón: +421 55 234 7118
ingrid.puchalova@upjs.sk Miestnosť: A310 Telefón: +421 55 234 7119
ulrika.stromplova@upjs.sk Miestnosť: A309 Telefón: +421 55 234 7118