Katedra psychológie

Skratka:
KPS
Adresa:
Moyzesova 9, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 7166
Email:
eva.jencusova@upjs.sk
www:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-psychologie
Vedúci katedry
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Sekretárka
PaedDr. Eva Zuzana Jenčušová

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
margita.mesarosova@upjs.sk Miestnosť: S212 Telefón: +421 55 234 7163
Docenti
jozef.bavolar@upjs.sk Miestnosť: S215 Telefón: +421 55 234 7137
jan.ferjencik@upjs.sk Miestnosť: S212 Telefón: +421 55 234 7114
monika.hricova@upjs.sk Miestnosť: S203 Telefón: +421 55 234 7148
beata.raczova@upjs.sk Miestnosť: S201 Telefón: +421 55 234 7113
Odborní asistenti
pavol.kacmar@upjs.sk Miestnosť: S215 Telefón: +421 55 234 7137
bibiana.kovacova.holevova@upjs.sk Miestnosť: S203 Telefón: +421 55 234 7148
miroslava.koverova@upjs.sk Miestnosť: S215 Telefón: +421 55 234 7137
katarina.kusnirova@upjs.sk Miestnosť: S203 Telefón: +421 55 234 7148
jana.schrotter@upjs.sk Miestnosť: S203 Telefón: +421 55 234 7148
rene.sebena@upjs.sk Miestnosť: S215 Telefón: +421 55 234 7137
Doktorandi
lenka.abrinkova@student.upjs.sk Miestnosť: S304 Telefón: +421 55 234 7165
viera.curova@student.upjs.sk Miestnosť: S304 Telefón: +421 55 234 7165
simona.durbisova@student.upjs.sk Miestnosť: S206 Telefón: +421 55 234 7158
simona.hirckova@student.upjs.sk Miestnosť: S206 Telefón: +421 55 234 7158
frederika.lucanska@student.upjs.sk Miestnosť: S304 Telefón: +421 55 234 7165
natalia.sabolova@student.upjs.sk Miestnosť: S206 Telefón: +421 55 234 7158
dominika.spisakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
simona.weissova@student.upjs.sk Miestnosť: S206 Telefón: +421 55 234 7158