Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Skratka:
KSSFaK
Adresa:
Moyzesova 9, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 7187
Email:
jana.peterova@upjs.sk
www:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie
Vedúci katedry
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Asistentka katedry
Jana Péterová
Oddelenie
Oddelenie masmediálnych komunikácií https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie PhDr. Bc. Renáta Cenková, PhD., MBA
Oddelenie slovakistiky a literárnej vedy https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
marian.andricik@upjs.sk Miestnosť: A315 Telefón: +421 55 234 7127
jan.gbur@upjs.sk Miestnosť: A316 Telefón: +421 55 234 7155
jan.sabol1@upjs.sk Miestnosť: A314 Telefón: +421 55 234 7139
Docenti
marketa.andricikova@upjs.sk Miestnosť: A315 Telefón: +421 55 234 7127
iveta.bonova@upjs.sk Miestnosť: A301 Telefón: +421 55 234 7150
ivica.hajducekova@upjs.sk Miestnosť: A316 Telefón: +421 55 234 7136
marian.milcak@upjs.sk Miestnosť: A315 Telefón: +421 55 234 7127
marianna.sedlakova@upjs.sk Miestnosť: A307 Telefón: +421 55 234 7205
Odborní asistenti
renata.cenkova@upjs.sk Miestnosť: A314 Telefón: +421 55 234 7139
peter.getlik@upjs.sk Miestnosť: A314 Telefón: +421 55 234 7139
marian.gladis@upjs.sk Miestnosť: A314 Telefón: +421 55 234 7139
lena.ivancova@upjs.sk Miestnosť: A301 Telefón: +421 55 234 7150
lucia.jasinska@upjs.sk Miestnosť: A311 Telefón: +421 55 234 7156
eva.kiktova@upjs.sk Miestnosť: A3L4 Telefón: +421 55 234 7135
jozef.puchala@upjs.sk Miestnosť: A314 Telefón: +421 55 234 7139
lukas.sutor@upjs.sk Miestnosť: A315 Telefón: +421 55 234 7127
Doktorandi
gabriela.bernatova@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
andrea.curosova.gavalcova@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
lydia.halagova@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
viktoria.hegerova@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
laura.holanova@upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
barbora.petrova@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
dasa.resetarova@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
martin.smelko@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
samuel.vahovsky@student.upjs.sk Miestnosť: A317 Telefón: +421 55 234 7184
Odborní zamestnanci
ivica.hajducekova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
lucia.jasinska@upjs.sk Miestnosť: Telefón: