Dekanát Fakulty verejnej správy UPJŠ

Skratka:
Dek. FVS
Adresa:
Popradská 66,  Košice-Západ
Telefón:
+421-55-234 5100
Email:
sekrfvs@fvs.upjs.sk
www:
https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/dekanat/
Referát, Oddelenie, Študijné oddelenie, Úsek
Podateľňa http://www.fvs.upjs.sk
Referát personalistiky a ekonomiky práce http://www.fvs.upjs.sk
Referát pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť http://www.fvs.upjs.sk
Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy www.fvs.upjs.sk
Referát správy informačného systému a výpočtovej techniky www.fvs.upjs.sk
Sekretariát dekana www.fvs.upjs.sk
Študijný referát http://www.fvs.upjs.sk
Úsek ekonomických informácií a starostlivosti o zamestnancov http://www.fvs.upjs.sk
Úsek prevádzky http://www.fvs.upjs.sk

Personálne obsadenie pracoviska

Odborní zamestnanci
stefan.skoda@upjs.sk Miestnosť: PA1M10 Telefón: +421 55 2345164 voip: 5164
Centrálna administratíva
jana.antalikova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 5105 voip: 5105
viera.bacikova@upjs.sk Miestnosť: PA1M14 Telefón: +421 55 234 5183
petronela.bobonkova@upjs.sk Miestnosť: PA3M16 Telefón: +421 55 234 5157
petronela.bobonkova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
edita.bodisova@upjs.sk Miestnosť: PA1M17 Telefón: +421 55 234 5181
zuzana.homulkova@upjs.sk Miestnosť: PA1M13 Telefón: +421 55 234 5156
jana.chmelova@upjs.sk Miestnosť: PA1M15 Telefón: +421 55 234 5116
michaela.kazimirova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michaela.kazimirova@upjs.sk Miestnosť: PA1M17 Telefón: +421 55 234 5105 
eva.kolbaska@upjs.sk Miestnosť: PA1M13 Telefón: +421 55 234 5106 ,voip: 5106
katarina.krokosova@upjs.sk Miestnosť: PA2M14 Telefón: +421-55-234 5101 ,voip: 5101
jozef.kruzelak@upjs.sk Miestnosť: PA0M15 Telefón: +421 55 2345119 voip: 5119
jana.lickova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jana.lickova@upjs.sk Miestnosť: PA1M16 Telefón: +421 55 234 5182, 5114
judita.vassova@upjs.sk Miestnosť: PA2M16 Telefón: +421 55 234 5100
Prevádzkoví zamestnanci
cecilia.hudakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
iveta.pancurakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jana.polakovicova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ladislav.trojan@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 5118 ,voip: 5118
darina.trojanova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
darina.trojanova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: