Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky

Skratka:
KJFSF
Adresa:
Jesenná 5, 04154 Košice-Staré Mesto
Telefón:
++421-55-6221926
Email:
kjfkjf@kosice.upjs.sk
www:
http://jadrovka.science.upjs.sk
Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Sekretárka
Beata Kišová

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
michal.hnatic@upjs.sk Miestnosť: SA1O72 Telefón: +421 55 234 2240
Docenti
marek.bombara@upjs.sk Miestnosť: SA1O74 Telefón: +421 55 234 2579
adela.kravcakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74A Telefón: +421 55 234 2571,2260
janka.vrlakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O73 Telefón: +421 55 234 2203,2260
Samostatní vedeckí pracovníci
martin.vala@upjs.sk Miestnosť: SA1O32A Telefón: +421 55 234 2594
Odborní zamestnanci
beata.kisova@upjs.sk Miestnosť: SA1O78 Telefón: +421 55 234 2501