Ústav fyzikálnych vied

Skratka:
ÚFV
Adresa:
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 6101
Email:
ufv@upjs.sk
www:
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav/ufv/
Riaditeľ ústavu
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Sekretárka
Beata Kišová
Zástupca riaditeľa pre propagáciu a marketing
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Zástupca riaditeľa pre rozvoj a riadenie kvality a tajomník ústavu
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Zástupca riaditeľa pre vzdelávanie
RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.
Člen Rady ústavu
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Akademické pracovisko ústavu
Katedra biofyziky http://www.biofyzika.sk doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
Katedra fyziky kondenzovanych látok http://exphys.science.upjs.sk doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky http://jadrovka.science.upjs.sk doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky http://ktfa.science.upjs.sk doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Laboratórium transferu technológií
Oddelenie didaktiky fyziky http://ufv.science.upjs.sk/odf/ doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
michal.hnatic@upjs.sk Miestnosť: SA1O72 Telefón: +421 55 234 2240
michal.jascur@upjs.sk Miestnosť: SA0O39 Telefón: +421 55 234 2528
peter.kollar@upjs.sk Miestnosť: RC2O316 Telefón: +421 55 234 2220,2529,2537
martin.orendac@upjs.sk Miestnosť: SA0O14 Telefón: +421 55 234 2548
pavol.sovak@upjs.sk Miestnosť: SA0O36A Telefón: +421 55 234 2113
milan.zukovic@upjs.sk Miestnosť: SA0O42B Telefón: +421 55 234 2544
Emeritní profesori
andrej.bobak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2524
alexander.feher@upjs.sk Miestnosť: SA0O51B Telefón: +42155234 2219
gabriela.martinska@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2579
stanislav.vokal@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2571
Docenti
gregor.bano@upjs.sk Miestnosť: SJ0O50 Telefón: +421 55 234 2595
jozef.bednarcik@upjs.sk Miestnosť: SA0O36B Telefón: +421 55 234 2541
marek.bombara@upjs.sk Miestnosť: SA1O74 Telefón: +421 55 234 2579
erik.cizmar@upjs.sk Miestnosť: SA0O13 Telefón: +421 55 234 2281, 2283
jan.fuzer@upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 55 234 2236
rudolf.galis@upjs.sk Miestnosť: SA1O38 Telefón: +421 55 234 2241
jozef.hanc@upjs.sk Miestnosť: SA1O81 Telefón: +421 55 234 2532
daniel.jancura@upjs.sk Miestnosť: SJ0O51 Telefón: +421 55 234 2246
zuzana.jeskova@upjs.sk Miestnosť: SA1O89 Telefón: +421 55 234 2223
marian.kires@upjs.sk Miestnosť: SA1O89 Telefón: +421 55 234 2540, 2117
vladimir.komanicky@upjs.sk Miestnosť: SA0O17 Telefón: +421 55 234 2569, 2570
adela.kravcakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74A Telefón: +421 55 234 2571,2260
tomas.lucivjansky@upjs.sk Miestnosť: SA0O37 Telefón: +421 55 234 2522
alzbeta.orendacova@upjs.sk Miestnosť: SA0O21C Telefón: +421 55 234 2280,2282
stefan.parimucha@upjs.sk Miestnosť: SA1O36 Telefón: +421 55 234 2240
tomas.samuely@upjs.sk Miestnosť: SA0O17 Telefón: +421 55 234 2578
jozef.strecka@upjs.sk Miestnosť: SA0O42A Telefón: +421 55 234 2276
katarina.stroffekova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O53 Telefón: +421 55 234 2243
jozef.ulicny@upjs.sk Miestnosť: SJ0O46 Telefón: +421 55 234 2556
janka.vrlakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O73 Telefón: +421 55 234 2203,2260
adriana.zelenakova@upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 55 234 2536
Odborní asistenti
gabriela.fabriciova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O49 Telefón: +421 55 234 2248
katarina.kozelkova@upjs.sk Miestnosť: SA1O83 Telefón: +421 55 234 2542
Samostatní vedeckí pracovníci
jozef.bednarcik@upjs.sk Miestnosť: SA0O36B Telefón: +421 55 234 2541
branislav.brutovsky@upjs.sk Miestnosť: SJ0O45 Telefón: +421 55 234 2557
samuel.dobak@upjs.sk Miestnosť: SA0O51A Telefón: +421 55 234 2547
vladimir.girman@upjs.sk Miestnosť: SA0O35 Telefón: +421 55 234 2527, 2534
martin.gmitra@upjs.sk Miestnosť: SA0O37 Telefón: +421 55 234 2522
pavol.hrubovcak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2520
zuzana.jurasekova@upjs.sk Miestnosť: Sj0O52 Telefón: +421 55 234 2245
zuzana.nadova@upjs.sk Miestnosť: Sj0O52 Telefón: +421 55 234 2245
robert.tarasenko@upjs.sk Miestnosť: SA0O13 Telefón: +421 55 234 2219
vladimir.tkac@upjs.sk Miestnosť: SA0O10a Telefón: +421 55 234 2219
martin.vala@upjs.sk Miestnosť: SA1O32A Telefón: +421 55 234 2594
Vedeckí pracovníci
hamid.arian.zad@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
vitaliy.bilanych@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
alexander.dirner@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
pavol.gajdos@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
andrej.hovan@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
albert.kotvytskiy@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
vitalii.latyshev@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
maksym.lisnichuk@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
lubos.nagy@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
frantisek.onderko1@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
zuzana.paulinyova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74 Telefón: +421 55 234 2208
maedeh.rassekh@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
samuely@saske.sk Miestnosť: SA0O21B Telefón: +421 55 792 2311
jaroslava.szucsova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
lucia.anna.tarasovicova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74 Telefón: +421 55 234 2208
serhii.vorobiov@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Výskumní pracovníci
peter.szeles@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Doktorandi
hanan.abdul.kareem@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ishaan.ahuja@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
andrej.baldovsky@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
pavlo.baloh@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 055 234 2506
veronika.barbasova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michael.barutiak@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ondrej.bernat@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
barbora.spodniakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dominik.borovsky@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
petro.danylchenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
fereshteh.dehghani.sanij@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
veronika.demcakova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
anastasiia.doroshenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
zaneta.fabriciova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viktoria.fedorova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kristina.didicova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ivana.pavlinska@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
bianka.varcholova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kamil.golias@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jozef.hanis@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 055 234 2230
samuel.havadej@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216
miroslav.hennel@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
antonia.juhasova@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O83 Telefón: +421 55 234 2542
matus.kamenec@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ravneet.kaur@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
matej.kecer@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
daria.kondrakhova@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 55 234 2555
filip.kosuth@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
liliia.kotvytska@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
illia.kozin@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
robert.maciaszek@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
yana.markus@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
pavol.martonfi@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kristina.mizakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
juraj.mnich@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
timon.mosko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
samuel.nalevanko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
sona.olejarova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
andrei.ovsiannikov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
olga.parmar@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viktoria.pevna@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
alexander.podopryhora@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
yogesh.kumar.ravikumar@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Dipl. Ing. Armin Rebernig
Miestnosť: Telefón:  
elham.shah.hosseini@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
david.sivy@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
cyril.slaby@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
sergiy.soroka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
branislav.stropkai@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
tereza.sztachova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
monika.stulajterova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dominika.svecova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2592
ludmila.timulakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
hryhorii.titikov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 055 234 2506
martin.tkac@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
adriana.tomkova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
klaudia.tropp@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2592
dominik.volavka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
olga.vozyakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dora.zalka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
azam.zoshki1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Odborní zamestnanci
milan.bartos@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2572
Michal Danko
Miestnosť: Telefón: +421 55234 
jozef.hanc@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
zuzana.jeskova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
marian.kires@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
beata.kisova@upjs.sk Miestnosť: SA1O78 Telefón: +421 55 234 2501
daniel.mosko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
maria.stehlikova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O54 Telefón: +421 55 234 2206
jolana.semrakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O77 Telefón: +421 55 234 2550
Administratívni zamestnanci
dana.jackova@upjs.sk Miestnosť: SA1O85 Telefón: +421 55 234 2530