Ústav fyzikálnych vied

Skratka:
ÚFV
Adresa:
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 6101
Email:
ufv@upjs.sk
www:
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav/ufv/
Riaditeľ ústavu
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Sekretárka
Beata Kišová
Tajomník ústavu
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Člen Rady ústavu
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Akademické pracovisko ústavu
Katedra biofyziky http://www.biofyzika.sk doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Katedra fyziky kondenzovanych látok http://exphys.science.upjs.sk doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky http://jadrovka.science.upjs.sk doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky http://ktfa.science.upjs.sk doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Laboratórium transferu technológií
Oddelenie didaktiky fyziky http://ufv.science.upjs.sk/odf/ doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
michal.hnatic@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2240
michal.hnatic@upjs.sk Miestnosť: SA1O72 Telefón: +421 55 234 2549
michal.jascur@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.jascur@upjs.sk Miestnosť: SA0O39 Telefón: +421 55 234 2528
peter.kollar@upjs.sk Miestnosť: RC2O316 Telefón: +421 55 234 2220,2529,2537
peter.kollar@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
martin.orendac@upjs.sk Miestnosť: SA0O14 Telefón: +421 55 234 2548
martin.orendac@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
pavol.sovak@upjs.sk Miestnosť: SA0O36A Telefón: +421 55 234 2113
pavol.sovak@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
milan.zukovic@upjs.sk Miestnosť: SA0O42B Telefón: +421 55 234 2544
milan.zukovic@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Emeritní profesori
andrej.bobak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2524
alexander.feher@upjs.sk Miestnosť: SA0O51B Telefón: +42155234 2219
gabriela.martinska@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2579
stanislav.vokal@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2571
Docenti
gregor.bano@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
gregor.bano@upjs.sk Miestnosť: SJ0O50 Telefón: +421 55 234 2595
marek.bombara@upjs.sk Miestnosť: SA1O74 Telefón: +421 55 234 2579
erik.cizmar@upjs.sk Miestnosť: SA0O13 Telefón: +421 55 234 2281, 2283
erik.cizmar@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2281
jan.fuzer@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2236
jan.fuzer@upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 55 234 2236
rudolf.galis@upjs.sk Miestnosť: SA1O38 Telefón: +421 55 234 2241
rudolf.galis@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2241
jozef.hanc@upjs.sk Miestnosť: SA1O81 Telefón: +421 55 234 2532
jozef.hanc@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2532
daniel.jancura@upjs.sk Miestnosť: SJ0O51 Telefón: +421 55 234 2246
zuzana.jeskova@upjs.sk Miestnosť: SA1O89 Telefón: +421 55 234 2223
zuzana.jeskova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
marian.kires@upjs.sk Miestnosť: SA1O89 Telefón: +421 55 234 2540, 2117
adela.kravcakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74A Telefón: +421 55 234 2571,2260
adela.kravcakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2571
alzbeta.orendacova@upjs.sk Miestnosť: SA0O21C Telefón: +421 55 234 2280,2282
alzbeta.orendacova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
stefan.parimucha@upjs.sk Miestnosť: SA1O36 Telefón: +421 55 234 2240
jozef.strecka@upjs.sk Miestnosť: SA0O42A Telefón: +421 55 234 2276
katarina.stroffekova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O53 Telefón: +421 55 234 2243
katarina.stroffekova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
jozef.ulicny@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jozef.ulicny@upjs.sk Miestnosť: SJ0O46 Telefón: +421 55 234 2556
janka.vrlakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2203
janka.vrlakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74A Telefón: +421 55 234 2203,2260
adriana.zelenakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2519
adriana.zelenakova@upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 55 234 2536
Odborní asistenti
gabriela.fabriciova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O49 Telefón: +421 55 234 2248
tomas.lucivjansky@upjs.sk Miestnosť: SA0O37 Telefón: +421 55 234 2522
Samostatní vedeckí pracovníci
jozef.bednarcik@upjs.sk Miestnosť: SA0O36B Telefón: +421 55 234 2541
branislav.brutovsky@upjs.sk Miestnosť: SJ0O45 Telefón: +421 55 234 2557
vladimir.girman@upjs.sk Miestnosť: SA0O35 Telefón: +421 55 234 2527, 2534
vladimir.girman@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2527
martin.gmitra@upjs.sk Miestnosť: SA0O37 Telefón: +421 55 234 2522
pavol.hrubovcak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
pavol.hrubovcak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2520
zuzana.jurasekova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2245
zuzana.jurasekova@upjs.sk Miestnosť: Sj0O52 Telefón: +421 55 234 2245
vladimir.komanicky@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2569
vladimir.komanicky@upjs.sk Miestnosť: SA0O17 Telefón: +421 55 234 2569, 2570
zuzana.nadova@upjs.sk Miestnosť: Sj0O52 Telefón: +421 55 234 2245
tomas.samuely@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
tomas.samuely@upjs.sk Miestnosť: SA0O17 Telefón: +421 55 234 2578
robert.tarasenko@upjs.sk Miestnosť: SA0O13 Telefón: +421 55 234 2219
robert.tarasenko@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2281
vladimir.tkac@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
vladimir.tkac@upjs.sk Miestnosť: SA0O10a Telefón: +421 55 234 2219
martin.vala@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2594
martin.vala@upjs.sk Miestnosť: SA1O32A Telefón: +421 55 234 2594
Vedeckí pracovníci
vitaliy.bilanych@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
alexander.dirner@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
samuel.dobak@upjs.sk Miestnosť: SA0O51A Telefón: +421 55 234 2547
pavol.gajdos@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
andrej.hovan@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
katarina.karlova@upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 55 234 2565
klavdiia.kotvytska@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
albert.kotvytskiy@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
miroslava.kozejova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
vitalii.latyshev@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
maksym.lisnichuk@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
jana.milkovicova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
mariia.mohylna@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
frantisek.onderko1@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
zuzana.paulinyova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2208
maedeh.rassekh@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
samuely@saske.sk Miestnosť: SA0O21B Telefón: +421 55 792 2311
oleg.shylenko@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2538
jaroslava.szucsova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
serhii.vorobiov@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Výskumní pracovníci
alexander.dirner@upjs.sk Miestnosť: SA1O37 Telefón: +421 55 234 2421
zuzana.paulinyova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
peter.szeles@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
serhii.vorobiov@upjs.sk Miestnosť: SA0O21C Telefón: +421 55 234 2578
Doktorandi
ishaan.ahuja@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
iuliia.baglaeva@savba.sk Miestnosť: Telefón:  
andrej.baldovsky@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
pavlo.baloh@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 055 234 2506
michael.barutiak@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ondrej.bernat@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
renata.bodnarova@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O12 Telefón: +421 055 234 2518
barbora.spodniakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
petro.danylchenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
veronika.demcakova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
anastasiia.doroshenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
veronika.dzurillova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
martina.dzurova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
veronika.dzupponova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 3543
lucia.fecova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viktoria.fedorova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
milos.fejercak@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kristina.didicova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
francisca.belen.fuenzalida.sandoval@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.gala@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ivana.pavlinska@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
azadeh.ghannadan@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kamil.golias@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jozef.hanis@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 055 234 2230
samuel.havadej@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216
miroslav.hennel@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
mariia.holub@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 055 234 2281
bogdan.iaparov@savba.sk Miestnosť: Telefón:  
antonia.juhasova@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O83 Telefón: +421 55 234 2542
ravneet.kaur@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
matej.kecer@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
daria.kondrakhova@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 55 234 2555
filip.kosuth@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
liliia.kotvytska@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
daniela.kozejova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2504
robert.maciaszek@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
yana.markus@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Yana Markus
Miestnosť: Telefón:  
pavol.martonfi@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
juraj.mnich@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viacheslav.mykhailenko@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O33 Telefón: +421 055 234 2592
lubos.nagy@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O34D Telefón: +421 055 234 2586
samuel.nalevanko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
limpat.nulandaya@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
sona.olejarova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
andrei.ovsiannikov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
olga.parmar@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viktoria.pevna@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
alexander.podopryhora@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
yogesh.kumar.ravikumar@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.roncik@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 055 234 2230
marek.semjan@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 55 234 2565
david.sivy@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
cyril.slaby@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
sergiy.soroka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
branislav.stropkai@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
tereza.sztachova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
monika.stulajterova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dominika.svecova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2592
hryhorii.titikov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 055 234 2506
martin.tkac@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
adriana.tomkova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ivan.tronov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
klaudia.tropp@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2592
vladimir.vanik@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.varga1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
olha.vinnik@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 055 234 2555
dominik.volavka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
sviatoslav.vovk@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 055 234 2586
daria.yudina@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viktor.zabolotnii@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dora.zalka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
azam.zoshki1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Odborní zamestnanci
milan.bartos@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
milan.bartos@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2572
Michal Danko
Miestnosť: Telefón: +421 55234 
beata.kisova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
katarina.kozelkova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
katarina.kozelkova@upjs.sk Miestnosť: SA1O83 Telefón: +421 55 234 2542
daniel.mosko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
maria.stehlikova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jolana.semrakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Administratívni zamestnanci
dana.jackova@upjs.sk Miestnosť: SA1O85 Telefón: +421 55 234 2530
beata.kisova@upjs.sk Miestnosť: SA1O78 Telefón: +421 55 234 2501
maria.stehlikova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O54 Telefón: +421 55 234 2206
jolana.semrakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O77 Telefón: +421 55 234 2550