Ústav fyzikálnych vied

Skratka:
ÚFV
Adresa:
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 6101
Email:
ufv@upjs.sk
www:
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav/ufv/
Riaditeľ ústavu
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Sekretárka
Beáta Kišová
Tajomník ústavu
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Člen Rady ústavu
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Akademické pracovisko ústavu
Katedra biofyziky http://www.biofyzika.sk doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Katedra fyziky kondenzovanych látok http://exphys.science.upjs.sk doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky http://jadrovka.science.upjs.sk doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky http://ktfa.science.upjs.sk doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Laboratórium transferu technológií
Oddelenie didaktiky fyziky http://ufv.science.upjs.sk/odf/ doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
alexander.feher@upjs.sk Miestnosť: SA0O51B Telefón: +421 55 234 2219
michal.hnatic@upjs.sk Miestnosť: SA1O72 Telefón: +421 55 234 2549
michal.jascur@upjs.sk Miestnosť: SA0O39 Telefón: +421 55 234 2528
peter.kollar@upjs.sk Miestnosť: RC2O316 Telefón: +421 55 234 2220,2529,2537
martin.orendac@upjs.sk Miestnosť: SA0O14 Telefón: +421 55 234 2548
pavol.sovak@upjs.sk Miestnosť: SA0O36A Telefón: +421 55 234 2113
milan.zukovic@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Emeritní profesori
andrej.bobak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2524
gabriela.martinska@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2579
Docenti
marek.bombara@upjs.sk Miestnosť: SA1O74 Telefón: +421 55 234 2579
jan.fuzer@upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 55 234 2236
rudolf.galis@upjs.sk Miestnosť: SA1O38 Telefón: +421 55 234 2241
jozef.hanc@upjs.sk Miestnosť: SA1O81 Telefón: +421 55 234 2532
daniel.jancura@upjs.sk Miestnosť: SJ0O51 Telefón: +421 55 234 2246
zuzana.jeskova@upjs.sk Miestnosť: SA1O89 Telefón: +421 55 234 2223
marian.kires@upjs.sk Miestnosť: SA1O89 Telefón: +421 55 234 2540, 2117
adela.kravcakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74A Telefón: +421 55 234 2203,2260
alzbeta.orendacova@upjs.sk Miestnosť: SA0O21C Telefón: +421 55 234 2280,2282
stefan.parimucha@upjs.sk Miestnosť: SA1O36 Telefón: +421 55 234 2240
jozef.strecka@upjs.sk Miestnosť: SA0O42A Telefón: +421 55 234 2276
jozef.ulicny@upjs.sk Miestnosť: SJ0O46 Telefón: +421 55 234 2556
janka.vrlakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O74A Telefón: +421 55 234 2203,2260
adriana.zelenakova@upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 55 234 2536
Odborní asistenti
gabriela.fabriciova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O49 Telefón: +421 55 234 2248
tomas.lucivjansky@upjs.sk Miestnosť: SA0O37 Telefón: +421 55 234 2522
Vedúci vedecký pracovník
karel.saksl@upjs.sk Miestnosť: SA0O36A Telefón: +421 55 234 2113
samuely@saske.sk Miestnosť: SA0O21B Telefón: +421 55 792 2311
Samostatní vedeckí pracovníci
gregor.bano@upjs.sk Miestnosť: SJ0O50 Telefón: +421 55 234 2595
jozef.bednarcik@upjs.sk Miestnosť: SA0O36B Telefón: +421 55 234 2541
branislav.brutovsky@upjs.sk Miestnosť: SJ0O45 Telefón: +421 55 234 2557
erik.cizmar@upjs.sk Miestnosť: SA0O13 Telefón: +421 55 234 2281, 2283
martin.gmitra@upjs.sk Miestnosť: SA0O37 Telefón: +421 55 234 2522
zuzana.jurasekova@upjs.sk Miestnosť: Sj0O52 Telefón: +421 55 234 2245
vladimir.komanicky@upjs.sk Miestnosť: SA0O17 Telefón: +421 55 234 2569, 2570
zuzana.nadova@upjs.sk Miestnosť: Sj0O52 Telefón: +421 55 234 2245
kornel.richter@upjs.sk Miestnosť: SA0O51A Telefón: +421 55 234 2533
tomas.samuely@upjs.sk Miestnosť: SA0O17 Telefón: +421 55 234 2569
katarina.stroffekova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O53 Telefón: +421 55 234 2243
robert.tarasenko@upjs.sk Miestnosť: SA0O13 Telefón: +421 55 234 2281
vladimir.tkac@upjs.sk Miestnosť: SA0O10a Telefón: +421 55 234 2506
martin.vala@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2594
Vedeckí pracovníci
samuel.dobak@upjs.sk Miestnosť: SASO28 Telefón: +421 55 234 2547
vladimir.girman@upjs.sk Miestnosť: SA0O35 Telefón: +421 55 234 2527, 2534
Výskumní pracovníci
alexander.dirner@upjs.sk Miestnosť: SA1O37 Telefón: +421 55 234 2421
miroslav.fedurco@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
pavol.gajdos@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
andrej.hovan@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
pavol.hrubovcak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2520
katarina.karlova@upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 55 234 2565
andrii.kliuikov@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
miroslava.kozejova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
maksym.lisnichuk@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
mariia.mohylna@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
frantisek.onderko1@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
oleg.shylenko@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2538
jaroslava.szucsova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
ondrej.sofranko@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
serhii.vorobiov@upjs.sk Miestnosť: SA0O21C Telefón: +421 55 234 2282
Výskumní pracovníci - postdoktorandi
kristina.gritcenko@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
vitalii.latyshev@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Doktorandi
ishaan.ahuja@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
iuliia.baglaeva@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
andrej.baldovsky@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
zuzana.baloghova@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O85 Telefón: +421 055 234 2530
pavlo.baloh@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michael.barutiak@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ondrej.bernat@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
martin.berta@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2216
renata.bodnarova@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O12 Telefón: +421 055 234 2518
petro.danylchenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
anastasiia.doroshenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
lenka.lenkavska@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216
veronika.dzurillova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
veronika.dzupponova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 3543
alba.espina.garcia@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216
lucia.fecova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
milos.fejercak@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kristina.didicova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
lucia.bujnakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2504
francisca.belen.fuenzalida.sandoval@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.gala@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ivana.pavlinska@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
azadeh.ghannadan@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
kamil.golias@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jozef.hanis@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 055 234 2230
samuel.havadej@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216
miroslav.hennel@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
mariia.holub@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 055 234 2555
bogdan.iaparov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
patrik.jakab@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
patrik.jakabcin@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216, 2556
zuzana.jakubcinova@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O33 Telefón: +421 55 234 2592
maros.jevocin@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
antonia.juhasova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2530
matej.kecer@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
daria.kondrakhova@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 55 234 2555
filip.kosuth@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
liliia.kotvytska@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
daniela.kozejova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2504
robert.maciaszek@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
jaroslav.merc@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 055 234 2241
katarina.michalickova@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O33 Telefón: +421 55 234 2592
viacheslav.mykhailenko@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O33 Telefón: +421 055 234 2592
lubos.nagy@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O34D Telefón: +421 055 234 2586
limpat.nulandaya@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
andrei.ovsiannikov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
olga.parmar@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
ivana.pechova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
viktoria.pevna@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
alexander.podopryhora@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
yogesh.kumar.ravikumar@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.roncik@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 055 234 2230
marek.semjan@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O43A Telefón: +421 55 234 2565
cyril.slaby@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
filomena.sopkova@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O33 Telefón: +421 55 234 2592
barbora.spodniakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
tereza.sztachova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dominika.svecova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2592
veronika.talafova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 055 234 2216
martin.tkac@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
vitalii.tkachenko@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
adriana.tomkova1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
silvia.sokolova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ0O57 Telefón: +421 55 234 2216
ivan.tronov@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O83 Telefón: +421 55 234 2542
klaudia.tropp@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2592
lukas.tropp@student.upjs.sk Miestnosť: SA1O33 Telefón: +421 55 234 2592
vladimir.vanik@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
michal.varga1@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
olha.vinnik@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O19B Telefón: +421 055 234 2555
dominik.volavka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
sviatoslav.vovk@student.upjs.sk Miestnosť: SA0O34B Telefón: +421 055 234 2586
daria.yudina@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
viktor.zabolotnii@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
dora.zalka@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
Odborní zamestnanci
milan.bartos@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2572
Michal Danko
Miestnosť: Telefón: +421 55234 
katarina.kriskova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Administratívni zamestnanci
dana.jackova@upjs.sk Miestnosť: SA1O85 Telefón: +421 55 234 2530
beata.kisova@upjs.sk Miestnosť: SA1O78 Telefón: +421 55 234 2501
maria.stehlikova@upjs.sk Miestnosť: SJ0O54 Telefón: +421 55 234 2206
jolana.semrakova@upjs.sk Miestnosť: SA1O77 Telefón: +421 55 234 2550