Ústav geografie

Skratka:
ÚGE
Adresa:
Jesenná 5, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 2590
Email:
ug@upjs.sk
www:
https://www.uge.science.upjs.sk/
Riaditeľ ústavu
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Sekretárka
Mgr. Ivana Fedurco Kočišová
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
Mgr. Marián Kulla, PhD.
Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.
Člen Rady ústavu
doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Mgr. Marián Kulla, PhD.
doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Akademické pracovisko ústavu
Oddelenie fyzickej geografie RNDr. Alena Gessert, PhD.
Oddelenie geoinformatiky doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Oddelenie humánnej a regionálnej geografie doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
jaroslav.hofierka@upjs.sk Miestnosť: SJ2O82A Telefón: +421 55 234 2591
Docenti
katarina.bonova@upjs.sk Miestnosť: SJ2O79 Telefón: +421 55 234 2587
michal.gallay@upjs.sk Miestnosť: SJ2O16 Telefón: +421 55 234 2453
alena.gessert@upjs.sk Miestnosť: SJ2O78 Telefón: +421 55 234 2422
jan.kanuk@upjs.sk Miestnosť: SJ2O15 Telefón: +421 55 234 2452
janetta.nestorova-dicka@upjs.sk Miestnosť: SJ2O78 Telefón: +421 55 234 2255
ladislav.novotny@upjs.sk Miestnosť: SJ2O75 Telefón: +421 55 234 2353
Odborní asistenti
dusan.barabas@upjs.sk Miestnosť: SJ2O77 Telefón: +421 55 234 2254
stela.csachova@upjs.sk Miestnosť: SJ2O74 Telefón: +421 55 234 2582
marian.kulla@upjs.sk Miestnosť: SJ2O81 Telefón: +421 55 234 2563
Lektori
imrich.sladek@upjs.sk Miestnosť: SJ2O77 Telefón: +421 55 234 2254
Vedeckí pracovníci
vasyl.cherlinka@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
michaela.novakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2458
katarina.onacillova@upjs.sk Miestnosť: SJ2O21 Telefón: +421 55 234 2458
lorant.pregi@upjs.sk Miestnosť: SJ2O75 Telefón: +421 55 234 2353
jan.sasak@upjs.sk Miestnosť: SJ2O21 Telefón: +421 55 234 2458
jozef.supinsky@upjs.sk Miestnosť: SJ2O74 Telefón: +421 55 234 2582
Doktorandi
daniela.ujlakiova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ2O22 Telefón: +421 55 234 2459
anastasiia.enderova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ2O76 Telefón: +421 55 234 
tomas.fedor@student.upjs.sk Miestnosť: SJ2O76 Telefón: +421-55-234 2352
stefan.gabor@student.upjs.sk Miestnosť: SJ2O76 Telefón: +421 55 234 2352
nikola.svetozarov@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2459
ondrej.tokarcik@student.upjs.sk Miestnosť: SJ2O76 Telefón: +421 55 234 2352
Administratívni zamestnanci
ivana.fedurco.kocisova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2590
simona.juharova@upjs.sk Miestnosť: SJ2O82A Telefón: +421 55 234 2590