Ústav matematických vied

Skratka:
ÚMV
Adresa:
Jesenná 5, 040 01 Košice
Telefón:
+421 55 234 6213
Email:
umv@upjs.sk
www:
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav/umv/
Riaditeľ ústavu
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Sekretárka
Zlatica Knapíková
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.
Zástupca riaditeľa pre propagáciu a marketing
RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Zástupca riaditeľa pre zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Člen Rady ústavu
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.
RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
RNDr. Mária Maceková, PhD.
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Akademické pracovisko ústavu
Oddelenie didaktiky matematiky http://umv.science.upjs.sk/didaktika doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Oddelenie diskrétnej matematiky RNDr. Mária Maceková, PhD.
Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky http://umv.science.upjs.sk/efm prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Oddelenie matematickej analýzy http://umv.science.upjs.sk/analyza doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
katarina.cechlarova@upjs.sk Miestnosť: SJ1O58 Telefón: +421 55 234 2559
jozef.dobos@upjs.sk Miestnosť: SJ1O85 Telefón: +421 55 234 2209
mirko.hornak@upjs.sk Miestnosť: SJ1O50 Telefón: +421 55 234 2561
tomas.madaras@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
danica.studenovska@upjs.sk Miestnosť: SJ1O51 Telefón: +421 55 234 2580
ivan.zezula@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Docenti
martina.hancova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
ondrej.hutnik@upjs.sk Miestnosť: SJ1O86 Telefón: +421 55 234 2215
jozef.kiselak@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
daniel.klein@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
stanislav.lukac@upjs.sk Miestnosť: SJ1O56 Telefón: +421 55 234 2566
miroslav.ploscica@upjs.sk Miestnosť: SJ1O89 Telefón: +421 55 234 2553
ingrid.semanisinova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
roman.sotak@upjs.sk Miestnosť: SJ1O74 Telefón: +421 55 234 2211,2119
dusan.sveda@upjs.sk Miestnosť: SJ1O90 Telefón: +421 55 234 2110, 2584
Odborní asistenti
jana.borzova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
igor.fabrici@upjs.sk Miestnosť: SJ1O25 Telefón: +421 55 234 2568
andrej.gajdos@upjs.sk Miestnosť: SJ1O45 Telefón: +421 55 234 2596
lenka.halcinova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2562
veronika.hubenakova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
lucia.janickova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 2581
katarina.lucivjanska@upjs.sk Miestnosť: SJ1O49 Telefón: +421 55 234 2291
maria.macekova@upjs.sk Miestnosť: SJ1O49 Telefón: +421 55 234 2291
jaroslav.supina@upjs.sk Miestnosť: SJ1O56 Telefón: +421 55 234 2566
martin.vodicka@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Výskumní pracovníci - postdoktorandi
miguel.antonio.cardona.montoya@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
Doktorandi
stanislav.basarik@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
barbora.brettschneiderova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  2256
katarina.cekanova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O80 Telefón: +421 55 234 2207
zuzana.gonciova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O79 Telefón: +421 55 234 2581
miriam.kleinova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
barbora.klemova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
monika.krisakova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
adam.marton@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
daniela.matisova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
erika.vojtkova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O80 Telefón: +421 55 234 2207
alfred.onderko@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O80 Telefón: +421 55 234 2207
zuzana.ontkovicova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O81 Telefón: +421 55 234 2581
diana.plackova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
simona.rindosova@upjs.sk Miestnosť: SJ1O45 Telefón: +421 55 234 2596
jana.salajova@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
matej.slaby@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
matus.stana@student.upjs.sk Miestnosť: Telefón:  
zuzana.sarosiova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O80 Telefón: +421 55 234 2207
martina.tamasova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O80 Telefón: +421 55 234 2207
ivana.badiarova@student.upjs.sk Miestnosť: SJ1O79 Telefón: +421 55 234 2581
Administratívni zamestnanci
radka.gmitrova@upjs.sk Miestnosť: Telefón: +421 55 234 
zlatica.knapikova@upjs.sk Miestnosť: SJ1O73 Telefón: +421 55 234 2213