Katedra dejín štátu a práva

Skratka:
KDSaP
Adresa:
Kováčska 26, 040 75 Košice-Staré Mesto
Telefón:
+42155 2344130
Email:
www:
https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/pracoviska/kdsap/
Vedúci katedry
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Docenti
miroslav.fico@upjs.sk Miestnosť: LB1O06 Telefón: +42155234 4131
erik.stenpien@upjs.sk Miestnosť: LB1O08 Telefón: +42155234 4132
vladimir.vrana@upjs.sk Miestnosť: LB1O09 Telefón: +42155234 4133
Odborní asistenti
lubos.dobrovic@upjs.sk Miestnosť: LB1O26 Telefón: +42155234 4126
Vedeckí pracovníci
david.pandy@upjs.sk Miestnosť: LB1O06 Telefón: +42155234 4131
lucia.pistejova@upjs.sk Miestnosť: LB1O08 Telefón: +42155234 4132
Administratívni zamestnanci
martina.dolna@upjs.sk Miestnosť: LB1O10 Telefón: +42155234 4130