Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Skratka:
KOPaHP
Adresa:
Kováčska 26, 040 75 Košice-Staré Mesto
Telefón:
+42155 2344164
Email:
www:
https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/pracoviska/kopahp/
Vedúci katedry
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
jan.husar@upjs.sk Miestnosť: LA2O23 Telefón: +42155234 4151
Docenti
regina.huckova@upjs.sk Miestnosť: LA2O01 Telefón: +42155234 4177
diana.trescakova@upjs.sk Miestnosť: LA2O01 Telefón: +42155234 4177
Odborní asistenti
jaroslav.dolny@upjs.sk Miestnosť: LA2O24 Telefón: +42155234 4153
zofia.mrazova@upjs.sk Miestnosť: LA2O20 Telefón: +42155234 4156
simona.rudohradska@upjs.sk Miestnosť: LA2O22 Telefón: +42155234 4176
Vedeckí pracovníci
dominika.cukerova@upjs.sk Miestnosť: LA2O20 Telefón: +42155234 4156
dusan.rostas@upjs.sk Miestnosť: LA2O24 Telefón: +42155234 4153
Administratívni zamestnanci
helena.valkova@upjs.sk Miestnosť: LA2O14 Telefón: +42155234 4164