Katedra ústavného práva a správneho práva

Skratka:
KUPaSP
Adresa:
Kováčska 26, 040 75 Košice-Staré Mesto
Telefón:
+42155 2344170
Email:
www:
https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/pracoviska/kupasp/
Vedúci katedry
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.

Personálne obsadenie pracoviska

Profesori
ladislav.orosz@upjs.sk Miestnosť: LA1O12 Telefón: +42155234 4173
Docenti
radomir.jakab@upjs.sk Miestnosť: LA0O14 Telefón: +42155234 4129
alena.krunkova@upjs.sk Miestnosť: LA1O10 Telefón: +42155234 4171
tibor.seman@upjs.sk Miestnosť: LA2O11 Telefón: +42155234 4175
jozef.tekeli@upjs.sk Miestnosť: LA0O14 Telefón: +42155234 4129
Odborní asistenti
stefan.ksenak@upjs.sk Miestnosť: LA1O08 Telefón: +42155234 4174
tomas.majercak@upjs.sk Miestnosť: LA1O08 Telefón: +42155234 4174
Asistenti
lukas.jancat@upjs.sk Miestnosť: LA2O11 Telefón: +42155234 4175
Administratívni zamestnanci
jozefina.illesova@upjs.sk Miestnosť: LA1O11 Telefón: +42155234 4170