FF

RNDr. Dagmar Hvozdovičová   EN

Email:
dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/dagmar.hvozdovicova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
Dek. FF UPJŠ - Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ
Miestnosť:
D110
Telefón:
+421 55 234 7124

FF