doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

Email:
gabriel.estok@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P230
Telefón:
+421 55 234 7182

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Zobraziť všetko  
Výučba - predmety
Geopolitika - Politológia, II. stupeň stupeň štúdia
Teórie politických systémov - Politológia, Medzinárodné vzťahy, Politológia - masmediálne štúdiá, I. stupeň stupeň štúdia
Komparatívna politológia I. / II. / III. - Politológia, Medzinárodné vzťahy, Politológia - masmediálne štúdiá, I. stupeň stupeň štúdia
Európske integračné procesy - Politológia, Medzinárodné vzťahy, II. stupeň / I. stupeň stupeň štúdia
Teoreticko-metodologické otázky komparatívnej politológie - Politológia, III. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
AAB K problematike spravodlivosti a rovnosti v kontexte občianskej spoločnosti / Marcela Gbúrová ... [et al.] ; recenzenti Ján Liďák, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 154 s. - Projekt: VEGA 1/0675/12. - ISBN 9788081523878. [GBÚROVÁ, Marcela (16%) - DOBIAŠ, Daniel (12%) - GEFFERT, Richard (12%) - ONUFRÁK, Alexander (12%) - BZDILOVÁ, Renáta (12%) - EŠTOK, Gabriel (12%) - GOJDIČ, Pavol (12%) - HREHOVÁ, Mária (12%) ]
AAB Projects For European Integration in the First Half of the 20th Century / Tomáš Koziak, Gabriel Eštok ; recenzenti Marcela Gbúrová, Ján Liďák. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 156 s. - Projekt: Iné granty domáce IRES ITMS 26110230075. - ISBN 9788081523243. [KOZIAK, Tomáš (55%) - EŠTOK, Gabriel (45%) ]
ABD Euroskepticizmus v kontexte sekundárneho analfabetizmu / Gabriel Eštok ; recenzenti Jozef Lysý, Peter Horváth. In: Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526992. - S. 85-117. [EŠTOK, Gabriel (100%) ]
AEC Vojna a zahraničné vzťahy v myslení Niccola Machaivelliho / Gabriel Eštok ; recenzenti Ján Liďák, Tomáš Koziak et al. In: Morálka, etika a politika: 500 let Machiavelliho díla "Il Principe". - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2013. - ISBN 9788086879413. - S. 454-472. [EŠTOK, Gabriel (100%) ]
AAB (Ne)dávne hľadanie strednej Európy / Gabriel Eštok ; recenzenti Jozef Lysý, Vladimír Goněc. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - 192 s. [7,31 AH]. - ISBN 9788081529245. [EŠTOK, Gabriel (100%) ]
Vybrané projekty
2020 – 2022 vedúci riešiteľ KEGA (KEGA č. 014UPJŠ-4/2020)- Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov
2021 - 2025 spoluriešiteľ projektu APVV -20-0334 - „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte.
2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 1/0658/16)- Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) - vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu KEGA (KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016)- Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach- vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
2014 – 2016 spoluriešiteľ a zástupca vedúceho riešiteľa projektu KEGA (KEGA č. 017UPJŠ-4/2014)- Antológia textov medzinárodných vzťahov a geopolitiky- vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Mobility
Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva, 14. apríl - 22. apríl 2018, Erasmus+ - Staff Mobility for Teaching
Appalachian State University in Boone, North Carolina (USA), 23. marec - 3. apríl 2015, IRES - job shadowing
Universytet Mikołaja Kopernika (UMK), Toruń, Poľsko, LS 2012, Erasmus (študijný pobyt)
Významné členstvá
Člen redakčnej rady časopisu, Historia i Politika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poľsko), 2013 - trvá
Člen redakčnej rady časopisu, Slovak Journal of Political Science (Scopus), 2018 - trvá
Člen organizačného tímu konferencie Košické politologické dialógy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010 - trvá
garant odboru politológia pre U3V, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016 - trvá
tajomník pracovnej skupiny OV 6 pre spoločenské a behaviorálne vedy, apríl 2015 – október 2015

Ďalšie info

Kompletná VUPCH