FVS

doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.   EN

Email:
drahomira.ondrova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/drahomira.ondrova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M14
Telefón:
+421 55 2345149 voip: 5149

Vedecko umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Etika vo verejnej správe - verejná správa, 2. stupeň štúdia
Diplomatický protokol a etikete - európska verejná správa, 2. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM -Centralization, decentralization, local administration and ethical impacts: negative aspects evident in the contemporary public administration / Mária Adamcová, Drahomíra Ondrová. [Centralizácia, decentralizácia, miestna správa a etické dopady: evidentné negatívne aspekty v súčasnej verejne správe]. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997. - Vol. 5, no. 2 (2017), s. 18-34. [ADAMCOVÁ, Mária (50%) - ONDROVÁ, Drahomíra (50%) ]
ADE Globalization, Ethical Dimension and Public Administration / Drahomíra Ondrová. In: Papers of Social Pedagogy. - ISSN 2392-3083. - Vol. 5, č. 4 (2016), s. 56-67. 2016 ERIH PLUS [ONDROVÁ, Drahomíra (100%) ]
ADE Public Administration, Ethical Integration and Globalization / Drahomíra Ondrová. In: European Integration Studies. - ISSN 1588-6735. - Vol. 12, no. 1 (2017), s. 54-63. [ONDROVÁ, Drahomíra (100%) ]
AED Public Administration and the Ethical Leadership / Drahomíra Ondrová ; recenzenti Ján Cirák, Jaroslav Straka. In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. - ISBN 9788055711003. - S. 282-291. [ONDROVÁ, Drahomíra (100%) ]
AED Public Administration and Ethical Code of Conduct / Drahomíra Ondrová ; recenzenti Alena Andrejovská, Eva Manová, Lenka Lachytová. - recenzované. In: Regionálna samospráva a jej vplyv na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081527692. - S. 6-14. [ONDROVÁ, Drahomíra (100%) ]
Vybrané projekty
Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ ("3i"), tvorba nového predmetu - Protocol of Ethics and Etiquette v AJ, Trvanie projektu: 01/2017-12/2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Madrid, Španielsko, 2000, študijný pobyt zameraný na modernizáciu výuky na vysokých školách
Eszterhazy Karoly University, Eger, Maďarsko, Avda. de Séneca, 2 Ciudad Universitaria 28040 MADRID, 2002, v rámci mobility University of Madrid, Španielsko
University of Buenos Aires, Argentína, Eger, Eszterházy tér 1, 3300 Maďarsko, 2002, prednáškový študijný pobyt Eger
Univerzity of Miskolc, Maďarská republika, Viamonte 430, C1053 CABA, Argentína, 2003, v rámci mobility University of Buenos Aires, Argentína
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 3515 Miskolc - Egyetemváros, 2004, prednáškový študijný pobyt Miškolc
Organizačné aktivity
Operačný program Vzdelávanie Programové obdobie: 2007 - 2013 Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Názov projektu: Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) ITMS kód projektu: 26110230075 Funkcia: 8.1.34. Expert na tvorbu nového študijného programu Európskej ver. správy v magisterskom stupni štúdia 7 Obdobie vykonávania činnosti: 01/01_2014 – 31/01/2014 Tvorba nového predmetu EVS: Communication in International Relations v AJ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007 - 2013

Ďalšie informácie


FVS