FVS

Janka Šimčáková   EN

Email:
janka.simcakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/janka.simcakova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA4M20
Telefón:
+421 55 234 5102

FVS