FVS

Ing. Katarína Krokosová   EN

Email:
katarina.krokosova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/katarina.krokosova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
Dek. FVS - Dekanát Fakulty verejnej správy UPJŠ
Miestnosť:
PA2M14
Telefón:
+421-55-234 5101 ,voip: 5101

FVS