FVS

Ing. Michaela Lukačínová   EN

Email:
michaela.lukacinova@student.upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/michaela.lukacinova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0009-0003-7514-7728
Zobraziť všetko  
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Universidad Pontificia Comillas, C. de Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid, Španielsko, 2019

Ďalšie informácie


FVS