FVS

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.   EN

Email:
ondrej.mital@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/ondrej.mital
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
Telefón:
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M11
Telefón:
+421 55 234 5133 voip: 5133
ORCID iD:
0000-0003-3773-8714

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2012, verejná správa a verejná politika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2014, verejná správa a verejná politika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2017, verejná správa a verejná politika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

ADM Mitaľ, O. 2020. The Use of Social Media in Public Administration: The Case of Slovak Local Self-Government. In: Halduskultuur: The Estonian Journal of Administrative Culture and Digital Governance, vol. 21, n. 1, pp. 56-75. ISSN 1736-6089. DOI: https://doi.org/10.32994/hk.v21i1.243 (citation - 5)

ADN Mitaľ, O. 2018. The Impacts of Globalisation Processes on the Execution of Public Administration Functions. In: Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá=Political sciences, vol. 21, n. 4, pp. 96-117. ISSN 1335-2741. DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.96-117. (citation - 5)

ADM Mitaľ, O. 2018. Komplementárne pôsobenie etického a právneho normatívneho systému. In: Časopis pro právní vědu a praxi=Journal of jurisprudence and legal practice, vol.. 26, n. 2, pp. 259-282. ISSN 1210-9126. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2018-2-4 (citation 6)

ADM Mitaľ, O. 2019. Ethical workplaces in local self-government: Slovakian case. In: Viešoji politika ir administravimas, vol. 18, n. 4, pp. 483-496. ISSN 1648-2603. DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-08 (citation - 2)

ADE Mitaľ, O. 2021. Transparency and authenticity of social media usage: The case of Slovak cities. In: Journal of Public Administration, Finance and Law, vol. 22 (2021), pp. 42-55.ISSN 2285-3499. DOI: https://doi.org/10.47743/jopafl-2021-22-03

Vybrané projekty

2021 - súčasnosť EIT-HEI-45 InnoChange - Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities

2020-2021 Otvorené dvere pre verejnú správu (vvgs-2020-1509)

2017-2018 Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy (vvgs-2017-663)

2020 - súčasnosť GGC01009 Future of public administration (EEA and Norway Grants)

2022 - súčasnosť VEGA č. 1/0734/22 Zdieľanými verejnými službami k integrovanej samospráve

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Pedagogical University of Krakow, Faculty of Political Science, Institute of Law, Administration and Economics, ul. Podchorążych, 30-084 Kraków, Poland, 26.11. - 30.11.2018, Erazmus+
Academia Rerum Civilium – Vysokáškola politických a společenských věd, Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, Česká republika, 16.4. – 20.4.2018., Erazmus+

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
1. 2021 - súčasnosť EIT-HEI-45 InnoChange - Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities 2. 2020-2021 Otvorené dvere pre verejnú správu (vvgs-2020-1509) 3. 2017-2018 Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy (vvgs-2017-663) 4. 2020 - súčasnosť GGC01009 Future of public administration (EEA and Norway Grants) 5. 2022 - súčasnosť VEGA č. 1/0734/22 Zdieľanými verejnými službami k integrovanej samospráve
Zaujímavé linky
Člen Akademického senátu Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2019-súčasnosť) Člen Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2023-súčasnosť) Člen Rady vysokých škôl (2019-2023) Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ondrej-Mital Google Scholar: https://scholar.google.sk/citations?user=7_sqWw8AAAAJ&hl=cs LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/ondrej-mitaľ-4026a679/

Ďalšie informácie


FVS