PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Email:
ondrej.mital@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M11
Telefón:
+421 55 234 5133 voip: 5133

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)