LF

RNDr. Helena Mičková, PhD.   EN

Email:
helena.mickova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/helena.mickova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULBL - Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF
Miestnosť:
MB3P23
Telefón:
+421 55 234 3351
ORCID iD:
0000-0002-0530-1246

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 1978, Biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 1990, Všeobecná biológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Biológia 1, I.+II. stupeň štúdia
Biológia 2, I.+II. stupeň štúdia
Lekárska a humanná biológia 1, I.+II. stupeň štúdia
Lekárska a humanná biológia 2, I.+II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC - MECHÍROVÁ, Eva - DANIELISOVÁ, Viera - DOMORÁKOVÁ, Iveta - DANKOVÁ, Marianna - STEBNICKÝ, Milan - MIČKOVÁ, Helena - BURDA, Jozef: Bradykinin preconditioning affects the number of degenerated neurons and the level of antioxidant enzymes in spinal cord ischemia in rabbits - In: Acta Histochemica –ISSN 0065-1281. - Vol. 116, no. 1- 2014 - s. 252-257, IF=1,714, Q4, citované: 12x
ADC - URBAN, Peter - RABAJDOVÁ, Miroslava - ŠPAKOVÁ, Ivana - SABOL, František - MIČKOVÁ, Helena - LAKATOSOVÁ, Klára - ZAVACKÁ, Martina: Molecular recognition of aortic valve stenosis and regurgitation - In: European Review for Medical and Pharmacological Sciences. - ISSN 1128-3602. - Roč. 23, č. 24 – 2019 - s. 10996-11003, IF=3,024; Q2 CiteScore 3,5; 2019 SJR 0,642; 2019 SNIP 0,849
AFD - DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva - DANKOVÁ, Marianna - FAGOVÁ, Zuzana - MIČKOVÁ, Helena - JANITOROVÁ POLIAČIKOVÁ, Miroslava - STEBNICKÝ, Milan: Súčasné a perspektívne metódy kondicionovania v experimentálnom modeli ischémie mozgu a miechy - In: Košický morfologický deň: zborník vedeckých prác – Košice - Slovenská lekárska spoločnosť, 2016 - ISBN 9788081290527 - s. 20-23
AED - DOMORÁKOVÁ, Iveta - DANKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - FAGOVÁ, Zuzana - STEBNICKÝ, Milan - MIČKOVÁ, Helena - DANIELISOVÁ, Viera: Endogénne antioxidačné enzýmy pri kondicionovaní noradrenalínom pred ischémiou a reperfúziou v mieche králika In: Anatómia v obrazoch histórie. - Bratislava: Proprint, 2016. - ISBN 9788089747078. - S. 98 - 102
BCI - MIČKOVÁ, Helena - ŽIDZIK, Jozef - HABALOVÁ, Viera - KLIMČÁKOVÁ, Lucia - SLABÁ, Eva: Biology: practical lessons - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2015 - 97 s. - ISBN 9788081522031
Vybrané projekty
VEGA 1/0815/14 Postkondicionovanie ako možný spôsob ochrany neurónov v ischemizovanej mieche: štúdium mechanizmov vyprovokovanej ischemickej tolerancie Vedúci projektu: doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. Zástupca vedúceho projektu: prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. Spoluriešitelia: RNDr. Kristína Čurgali, PhD., RNDr. Marianna Danková, PhD., MVDr. Zuzana Jonecová, CSc., RNDr. Mičková Helena, CSc., MUDr. Milan Stebnický, PhD., MVDr. Zuzana Fagová Doba riešenia: 2014-2016

Ďalšie informácie


LF