LF

MDDr. Jakub Jánošík, MPH   EN

Email:
jakub.janosik@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/jakub.janosik
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULI - Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Miestnosť:
MB3O19
Telefón:
+421 55 234 3557
ORCID iD:
0000-0002-8636-3819
MDDr. Jakub Jánošík je absolventom Lekárskej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore zubné lekárstvo. Je členom Rady pre vnútorné overovanie kvality. Problematike hodnotenia kvality sa aktívne venuje niekoľko rokov. Bol účastníkom školenia Quality assurance student expert v Bruseli, kde získal aj certifikát ako študentský expert na posudzovanie kvality vo vysokoškolskom priestore. Je zapísaný v zozname posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Počas štúdia sa venoval akademickej samospráve na rôznych úrovniach. Bol prezidentom Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, členom akademického senátu fakulty a univerzity, delegátom v Študentskej rade vysokých škôl, ktorá predstavuje najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl na Slovensku. Podieľal sa na organizovaní viacerých národných a medzinárodných kongresov. Momentálne pôsobí ako vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ,
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, zubné lekárstvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané projekty

KEGA 011UPJŠ-4/2019

Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazochRozvojový projekt verejných vysokých škôl 002UPJŠ-2-1/2021, Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov.

Organizačné aktivity
Organizovanie školení a workshopov v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny zameraných na používanie simulátorov, tvorbu scenárov atď. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakultra, 1.7.2021-31.8.2021
aktívna účasť na medzinárodnej konferencii MEFANET - MEFANET, 23-24.11.2021

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
011UPJŠ-4/2019 Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch
Medzinárodná spolupráca
Aktívny účastník medzinárodnej konferencie MEFANET
Zaujímavé linky
https://prezi.com/view/xeeBPLNZRcML8W0FCitA/
Záľuby
Rád si pozrie dobrý film. Venuje sa hre na klavír.

LF