LF

Ing. Lenka Urbanská, PhD.   EN

Email:
lenka.urbanska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/lenka.urbanska
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULI - Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Miestnosť:
MC2O03
Telefón:
+421 55 234 3323
ORCID iD:
0000-0001-5208-9287

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta,, 2004-2009, Biomedicínske inžinierstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta,, 2009-2014, Biomedicínske inžinierstvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
Demographic factors and physical acitivity of female undergraduates / Alena Buková ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/1343/12. In: Physical Activity Review. - ISSN 2300-5076. - Vol. 5 (2017), s. 202-211.
Integration of Virtual Patients into Modernizing Activities of Medical Education across MEFANET / Jaroslav Majerník ... [et al.]; recenzenti Paul Barach, Piero Baraldi. - Č. projektu: Iné granty zahraničné Erasmus+ CROESUS, 2014-1-CZ01-KA203- 002002, KEGA KEGA 017UPJS-4/2016. In: Information and Digital Technologies 2016. - Rzeszow, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. - ISBN 9781467388603. - S. 185 - 188.
Preparation of Medical Students for Cadaveric Anatomy using Multimedia Education Tools / Jaroslav Majerník, Lenka Szerdiová. - Č. projektu: KEGA 017UPJS-4/2016. In: Slovak Computer Sciences and Informatics Journal. - ISSN 2585-7614. - Vol.1, no. 1 (2017), s. 252 - 255.
Možnosti štandardnej fortifikácie materského mlieka / Peter Krcho, Martina Skokanová, Lenka Szerdiová. In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 5 - 10.
Assessment of kinematics of sportsmen performing standing long jump in 2 different dynamical conditions / Lenka Szerdiová, Dušan Šimčík, Zlatica Dolná. - Č. projektu: VEGA 1/0820/08, VEGA 1/1162/11, KEGA 3/6441/08. In: Metrology and measurement systems. - ISSN 0860-8229. - Vol. 19, no. 1 (2012), s. 85 - 94.

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Multimediálna podpora procesu výučby predmetu Informatika v bakalárskych študijných programoch na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach - VVGS UPJŠ VVGS-2018-910. Doba riešenia: 2018-2019, Vedúca projektu; Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME). 2018-2021 ERASMUS+, 2018-1-SK01-KA203-046318. Doba riešenia: 2018-2021, Spoluriešiteľ projektu
Iné
ORCID: 0000-0001-5208-9287

LF