LF

Ing. Libuša Sabolová   EN

Email:
libusa.sabolova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/libusa.sabolova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
Dek. LF UPJŠ - Dekanát Lekárskej fakulty UPJŠ
Miestnosť:
MC3O10c
Telefón:
+421 55 234 3301

LF