LF

prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.   EN

Email:
pavol.kristian@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/pavol.kristian
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
KICM - Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 3563
ORCID iD:
0000-0002-4143-1355

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1996, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2004, Vnútorné choroby
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2009, Vnútorné choroby
Titul profesor:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2023, Vnútorné choroby

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: člen Rady študijného programu Epidemiológia, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, III. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
Infektológia, I.,II. stupeň štúdia
Infektológia, I., II. stupeň štúdia
Epidemiológia infekčných chorôb - epidemiológia, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM4 Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling study / Razavi-Shearer, D. ... [et al.]. In: The Lancet Gastroenterology and Hepatology. - ISSN 2468-1253. - Roč. 3, č. 6 (2018), s. 383-403. [RAZAVI-SHEARER, D. (0.5%) - GAMKRELIDZE, I. (0.5%) - NGUYEN, M.H. (0.5%) - CHEN, D.-S. (0.5%) - VAN DAMME, P. (0.5%) - JARČUŠKA, Peter (0.5%) - SCHRÉTER, Ivan (0.5%) - KRISTIAN, Pavol (0.5%) ]
ADM2 Hepatitis C virus prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modelling study. / H. Razavi ... [et al.]. In: The Lancet Gastroenterology and Hepatology. - ISSN 2468-1253. - Roč. 2, č. 5 (2017), s. 325-336. 2018 Scopus [RAZAVI,, Homie (0.934%) - ROBBINS,, S. (0.869%) - ZEUZEM,, S. (0.869%) - JARČUŠKA, Peter (0.869%) - KRISTIAN, Pavol (0.869%) - SCHRÉTER, Ivan (0.869%) ]
ADM1 Prevalence of URAT1 allelic variants in the Roma population / Blanka Stiburková ... [et al.]. [Prevalencia URAT1 alelických variantov v rómskej populácii]. In: Nucleosides , Nucleotides and Nucleic Acids. - ISSN 1525-7770. - Vol. 35, no. 10-12 (2016), s. 10-12. - DOI 10.1080/15257770.2016.1168839 2016 Scopus [STIBURKOVÁ, Blanka (25%) - GABRIKOVÁ, Dana (20%) - ČEPEK, Pavel (15%) - ŠIMEK, Pavel (15%) - KRISTIAN, Pavol jr. (15%) - CORDOBA-LANUS, Elizabeth (5%) - CLAVERIE-MARTIN, Felix (5%) ] Ohlasy: ( 10 ) (2018) [1] ZHOU, Z. et al. Renal hypouricemia caused by novel compound heterozygous mutations in the SLC22A12 gene: A case report with literature review. In BMC Medical Genetics, 2018, vol. 19, no. 1, art. no. 142. (2019) [1] LIU, C.J., WU, J.S., HUANG, H.S. Decreased Associated Risk of Gout in Diabetes Patients with Uric Acid Urolithiasis. In Journal Of Clinical Medicine, 2019, vol. 8, no. 10, art. no. 1536 (2019) [1] NAKAYAMA, A. et al. Clinical practice guideline for renal hypouricemia (1st edition). In Human Cell, 2019, vol. 32, no. 2, s. 83-7 (2019) [1] van der WIJST, J. et al. Learning physiology from inherited kidney disorders. In Physiological Reviews, 2019, vol. 99, no. 3, s. 1575-1653 (2019) [1] VIDAL, A.P. et al. Hereditary renal hypouricemia type 1 and 2 in three spanish children. Revision of published pediatric cases. In Nefrologia, 2019, vol. 39, no. 4, s. 355-361 (2019) [1] ZHOU, Z. et al. Amplicon targeted resequencing for SLC2A9 and SLC22A12 identified novel mutations in hypouricemia subjects. In Molecular Genetics and Genomic Medicine, 2019, vol. 7, no. 7, art. no. e00722 (2020) [1] CHO, S.K. et al. Polygenic analysis of the effect of common and low-frequency genetic variants on serum uric acid levels in Korean individuals. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 9179 (2020) [1] GARCIA-NIETO, V.M. et al. Considerations about the molecular basis of some kidney tubule disorders in relation to inbreeding and population displacement. In Nefrologia, 2020, vol. 40, no. 2, s. 126-32 (2020) [1] PECES, R. et al. Coexistence of autosomal dominant polycystic kidney disease type 1 and hereditary renal hypouricemia type 2: A model of early-onset and fast cyst progression. In Clinical Genetics, 2020, vol. 97, no. 6, s. 857-868 (2020) [1] TENG, L.S. et al. Donor-derived hypouricemia in irrelevant recipients caused by kidney transplantation. In Annals Of Translational Medicine, 2020, vol. 8, no. 6, art. no. 330
ADC4 The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infections with today's treatment paradigm - volume 2 / A. Hatzakis ... [et al.]. [Súčasné a budúce bremeno infekcií vírusom hapatitídy C (HCV) vo svetle paradigmy dnešnej liečby - 2. diel]. In: Journal of Viral Hepatitis. - ISSN 1352-0504. - Vol. 22, suppl. 1 (2015), s. 26-45. 2015 CC [HATZAKIS, A. - CHULANOV, V. - GADANO, A.C. - BERGIN, C. - BEN-ARI, Z. - SCHRÉTER, Ivan - JARČUŠKA, Peter - KRISTIAN, Pavol jr.]
ADC1 Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in select countries - volume 2 / V. Saraswat ... [et al.]. [Historická epidemiológia vírusu hepatitídy C (HCV) vo vybraných krajinách - 2. diel]. In: Journal of Viral Hepatitis. - ISSN 1352-0504. - Vol. 22, suppl. 1 (2015), s. 6-25. 2015 CC [SARASWAT, V. - NORRIS, S. - KNEGT, R.J. de - SANCHEZ AVILA, J.F. - SONDERUP, M. - JARČUŠKA, Peter - KRISTIAN, Pavol jr. - SCHRÉTER, Ivan]
Vybrané projekty
APVV-18-0171 Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou
1/0084/18 Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí.
APVV PP-COVID-20-0036 Elektrochemická detekcia vírusov
APVV PP-COVID-20-0064 Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska
NFP313010V455 OPENMED - Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne
Organizačné aktivity
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 11/2022-11/2026
člen Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022-2026

Ďalšie informácie


LF