LF

MUDr. Peter Kizek, PhD., MPH   EN

Email:
peter.kizek@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/peter.kizek
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
KSMCH - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
HD1O206
Telefón:
+421 55 234 3483
ORCID iD:
0000-0001-7722-1950

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2003; 2006, Stomatológia; Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2010, Stomatológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Dentoalveolárna chirurgia 1 - zubné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Dentoalveolárna chirurgia 2 - zubné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Dentoalveolárna chirurgia 3 - zubné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Maxilofaciálna chirurgia 1 - zubné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Maxilofaciálna chirurgia 2 - zubné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Rádiológia v orofaciálnej oblasti - zubné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Kizek P., Minčík J., Schwartzová V., Kučera J., Novák B.: Propedeutika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie.  Košice : Rotaprint, 2017. - ISBN 9788097277291

Schwartzová V., Kizek P., Hatrich P., Schwartzová Z.: Rare radicular form of dens invaginatus. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences. - ISSN 2313-4410. - Roč. 55, č. 1 (2019), s. [1-10].

Lovásová K., Borza B., Kizek P., Almáši M., Kachlík D., Hodorová I.: A case of giant ameloblastoma: destructive effect on the facial skeleton and soft tissues of the head and neck. Journal of International Medical Research JIMR. - ISSN 1473-2300. - Roč. 49, č. 10 (2021), art. no. 3000605211050185, s. 1-7.

Pacutova V., Madarasova Geckova A., Kizek P., de Winter A.F., Reijneveld S.A.: The impact of pandemic management on the quality of life of Slovak dentists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(10),art. no 5484

Schwartzova V., Kizek P., Mincik J.: Preventive measures of developing osteonecrosis of the jaw in patients receiving bisphosphonate therapy. Advances in Medicine and Biology - New York: NOVA Science publishers, 2017, p. 173-188. ISBN 9781536104714

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita Karlova, Praha, 2017 - 1 mesiac, študijný pobyt
Univerzita Karlova, Praha, 2018 - 1 mesiac, študijný pobyt

Ďalšie informácie


LF