LF

Ing. Róbert Orbach   EN

Email:
robert.orbach@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/robert.orbach
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULI - Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Miestnosť:
MB3O22
Telefón:
+421 55 234 3415

LF