LF

MUDr. Viera Pencáková   EN

Email:
viera.pencakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/viera.pencakova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULI - Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Miestnosť:
MB3O20
Telefón:
+421 55 234 3552
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-7674-9400
MUDr. Viera Pencáková ukončila štúdium v roku 2021 na Lekárskej fakulte UPJŠ, kde aj naďalej pôsobí ako lektorka v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF. Počas štúdia bola aktívnou členkou Spolku medikov mesta Košice, kde sa podieľala na organizácií viacero projektov. Taktiež bola predsedníčkou Študentskej internátnej rady, členkou študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF a pôsobila aj ako študentská posudzovateľka pre SAAVŠ. V roku 2018 absolvovala tréning IFMSA a stala sa certifikovanou medzinárodnou trénerkou mäkkých zručností (soft-skills). Momentálne je členkou Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2021, všeobecné lekárstvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  

Doplňujúce informácie o osobe


LF