LF

Ing. Zuzana Pella, PhD.   EN

Email:
zuzana.pella@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/zuzana.pella
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULI - Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Miestnosť:
MB3O20
Telefón:
+421 55 234 3551
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-7874-2528
Titul inžinier získala v odbore Hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty lektrotechniky a informatiky Technickej univerzite v Košiciach. Medzi jej odborné a výskumné záujmy patrí dátová analytika, machine learning a medicínska diagnostika. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, 2014, Hospodárska informatika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, 2016, Hospodárska informatika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, 2022, Informatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

Analysis of Risk Factors in Patients with Subclinical Atherosclerosis and Increased Cardiovascular Risk Using Factor Analysis / Zuzana Pella ... [et al.] 2021. In: Diagnostics. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2011 Roč. 11, č. 7 (2021), s. [1-24] [online]. - ISSN 2075-4418 (online) [PELLA, Zuzana - PELLA, Dominik - PARALIČ, Ján - VANKO, Jakub Ivan - FEDAČKO, Ján]

Predictive and descriptive analysis for heart disease diagnosis / František Babič ... [et al.] - 2017. In: Annals of Computer Science and Information Systems: Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017. - Varšava : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2017 Vol. 11 (2017), p. 155-163. - ISBN 978-83-946253-7-5 [BABIČ, František - OLEJÁR, Jaroslav - PELLA, Zuzana - PARALIČ, Ján]

Vybrané projekty

APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)


Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov) APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát) VEGA projekt č. 1/0493/16 (Metódy a modely pre analýzu prúdov dát)

LF