Ing. Angelika Hanesz

Email:
angelika.haneszova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O22
Telefón:
+421 55 234 2449

Ďalšie info

Kompletná VUPCH