PF

RNDr. Dominika Pališínová   EN

Email:
dominika.palisinova@student.upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/dominika.palisinova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O22
Telefón:
+421552342449 2449

PF