PF

Mgr. Gabriela Vozáriková   EN

Email:
gabriela.vozarikova@student.upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/gabriela.vozarikova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234

PF