PF

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.   EN

Email:
igor.fabrici@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/igor.fabrici
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
SJ1O25
Telefón:
+421 55 234 2568
ORCID iD:
0000-0003-4501-3588

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Matematika, študijný odbor: Matematika, bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: Manažérska matematika, študijný odbor: Matematika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Diskrétna matematika, študijný odbor: Matematika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/DSMb/10 - Diskrétna matematika II - Matematika, bakalársky stupeň štúdia
ÚMV/TGF/10 - Teória grafov - Manažérska matematika, magisterský stupeň štúdia
ÚMV/dTGF/10 - Teória grafov - Diskrétna matematika, doktorandský stupeň štúdia
ÚMV/dPMK/10 - Pravdepodobnostná metóda v kombinatorike - Diskrétna matematika, doktorandský stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC - Fabrici I., Göring F., Unique-maximum colouring of plane graphs, Discuss. Math. Graph Theory 36:1 (2016), 95–102. https://doi.org/doi:10.7151/dmgt.1846
ADC - Fabrici I., Harant J., Madaras T., Mohr S., Soták R., Zamfirescu C.T., Long cycles and spanning subgraphs of locally maximal 1-planar graphs, J. Graph Theory 95:1 (2020), 125–137. https://doi.org/10.1002/jgt.22542
ADC - Fabrici I., Madaras T., Timková M., Van Cleemput N., Zamfirescu C.T., Non-hamiltonian graphs in which every edge-contracted subgraph is hamiltonian, Appl. Math. Comput. 392 (2021), 125714. https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125714
ADC - Fabrici I., Horňák M., Rindošová S., Facial unique-maximum edge and total coloring of plane graphs, Discrete Appl. Math. 291 (2021), 171–179. https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.09.016
ADM - Fabrici I., Harant J., Mohr. S., Schmidt J.M., Circumference of essentially 4-connected planar triangulations, J. Graph Algorithms Appl. 25:1 (2021), 121–132. https://doi.org/10.7155/jgaa.00552
Vybrané projekty
APVV-19-0153 "Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra" (2020-2024), riešiteľ
APVV-15-0116 "Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov" (2016-2020), riešiteľ
VEGA 1/0574/21 "Zafarbenia grafov vzhľadom na lokálne podmienky" (2021-2024), riešiteľ
VEGA 1/0368/16 "Problémy grafových zafarbení" (2016-2019), riešiteľ
DAAD 57320575 "Problémy štrukturálnej teórie grafov" (2017-2018), riešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Technická univerzita Ilmenau, Ilmenau, Nemecko, 12/1995 - 10/2001, pracovný kontrakt

Ďalšie informácie


PF