PF

RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.   EN

Email:
jaroslav.supina@upjs.sk
Homepage:
umv.science.upjs.sk/supina/index.html
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O56
Telefón:
+421 55 234 2596
ORCID iD:
0000-0002-0652-0627

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2006, Matematika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2008, Matematika, informatická matematika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2012, 9.1.6 diskrétna matematika, diskrétna matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
Šottová V. and Šupina J., Principle S1(P;R): ideals and functions, Topology Appl. 258 (2019), 282-304.
Halčinová L., Hutník O., Kisel’ák J. and Šupina J., Beyond the scope of super level measures, Fuzzy Sets and Systems 364 (2019), 36-63.
Bukovský L., Das P. and Šupina J., Ideal quasi-normal convergence and related notions, Colloq. Math. 146 (2017), 265–281.
Šupina J., Ideal QN-spaces, J. Math. Anal. Appl. 435 (2016), 477–491.
Šupina J. and Uhrik D., On a Lindenbaum composition theorem, Tatra Mt. Math. Publ. 74 (2019), 145–158.
Vybrané projekty
APVV-20-0045 Topologické štruktúry a priestory funkcií, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.
VEGA 1/0097/16 Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií, zodpovedný riešiteľ Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
APVV-16-0337 Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
APVV SK-AT-2015-0019 Topologizácia závislostných a agregačných štruktúr a jej aplikácie, zodpovedný riešiteľ Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
VVGS-2016-255 Úloha sizeov pri integrovaní, zodpovedný riešiteľ RNDr. Lenka Halčinová PhD.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Kurt Gödel Research Center for Mathematical Logic (KGRC), University of Vienna, Vienna, Austria, September 2020 - February 2021, Aktion Osterreich-Slowakei, AOSK-Stipendien fur Postdoktoranden, SAIA
Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, Spain, February 2007 - June 2007, Socrates - Erasmus
Organizačné aktivity
Člen organizačného výboru konferencie Set-theoretic methods in topology and real functions theory, dedicated to 80th birthday of Lev Bukovský - vedecká konferencia, 2019
Člen organizačného výboru lokálnych seminárov na UPJŠ s názvom Data Analytics Meetings - seminár UPJŠ, 2018 - 2020
Člen organizačného výboru ŠVOČ 2018 v Košiciach - študentská súťaž, UPJŠ, 2018
Člen vedeckého výboru konferencie Winter School in Abstract Analysis, section Set Theory and Topology, - vedecká konferencia, 2015 - 2020

Doplňujúce informácie o osobe

Zaujímavé linky
Domovská webstránka: https://umv.science.upjs.sk/supina/index.html
Oddelenie matematickej analýzy: http://umv.science.upjs.sk/analyza/

Ďalšie informácie


PF