PF

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.   EN

Email:
jozef.strecka@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.strecka
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O42A
Telefón:
+421 55 234 2276
ORCID iD:
0000-0003-1667-6841

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2000, Fyzika - Chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul docent:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2010, Fyzika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Predseda Rady študijného programu Fyzika, študijný odbor: fyzika, bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: Člen Rady študijného programu Teoretická fyzika a astrofyzika, študijný odbor: fyzika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Člen Rady študijného programu Teoretická fyzika, študijný odbor: fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
Kvantová mechanika I - fyzika, bakalársky stupeň štúdia
Kvantová teória magnetizmu - teoretická fyzika a astrofyzika, magisterský stupeň štúdia
Exaktne riešiteľné modely v štatistickej fyzike - teoretická fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Vybrané kapitoly z teoretickej fyziky - teoretická fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Diversity of quantum ground states and quantum phase transitions of a spin-1/2 Heisenberg octahedral chain Jozef Strečka, Johannes Richter, Oleg Derzhko, Taras Verkholyak, Katarína Karľová Physical Review B, ISSN 2469-9950, Vol. 95 (2017), art.no. 224415
Enhanced magnetocaloric effect in the proximity of magnetization steps and jumps of spin-1/2 XXZ Heisenberg regular polyhedra Katarína Karľová, Jozef Strečka, Johannes Richter Journal of Physics: Condensed Matter, ISSN 0953-8984, Vol. 29, no. 12 (2017), art.no. 125802
Ising versus Potts criticality in low-temperature magnetothermodynamics of a frustrated spin-1/2 Heisenberg triangular bilayer Jozef Strečka, Katarína Karľová, Vasyl Baliha, Oleg Derzhko Physical Review B, ISSN 2469-9950, Roč. 98, č. 17 (2018), art. no. 174426, s. 1-14
Cluster-based Haldane phases, bound magnon crystals and quantum spin liquids of a mixed spin-1 and spin-1/2 Heisenberg octahedral chain Katarína Karľová, Jozef Strečka, Taras Verkholyak Physical Review B, ISSN 2469-9950, Roč. 100, č. 9 (2019), art. no. 094405, s. 1-12
Breakdown of intermediate one-half magnetization plateau of spin-1/2 Ising-Heisenberg and Heisenberg branched chains at triple and Kosterlitz-Thouless critical points Katarína Karľová, Jozef Strečka, Marcelo Leite Lyra Physical Review E : Statistical, nonlinear, biological, and soft matter physics, ISSN 2470-0045, Roč. 100, č. 4 (2019), art. no. 042127, s. 1-12.
Vybrané projekty
VEGA 1/0043/16: "Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch", 2016-2019, vedúci projektu.
VEGA 1/0531/19: "Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch", 2019–2022, zástupca zodpovedného riešiteľa, vedúci projektu: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
VEGA 1/0105/20: "Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov", 2020–2023, zástupca zodpovedného riešiteľa, vedúci projektu: RNDr. Martin Gmitra, PhD.

APVV-16-0186: "Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov", 2017-2021, vedúci projektu.

APVV-20-0150: "Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie  ", 2021-2025, vedúci projektu.


Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Rusko, 04/2004–07/2004, špecialista SR
Research Center for Quantum Science Under Extreme Conditions,, Universita v Osake, Japonsko, 12/2007–01/2008, JSPS štipendium
Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brazília, 08/2011–09/2011, hosťujúci výskumník, projekt FAPEMIG
Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions, University in Osaka, Universita v Osake, Japonsko, 01/2012–02/2012, hosťujúci výskumník
Universidade Federal de Alagoas, Maceio, Brazília, 04/2015–05/2015 05/2016–06/2016 05/2017–06/2017, hosťujúci profesor, projekt CAPES
Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brazília, 04/2018–05/2018, hosťujúci profesor, projekt FAPEMIG
Organizačné aktivity
Spolugarant doktorandského študijného programu teoretická fyzika - Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 -doteraz
Člen odborovej komisie doktorandského študijného programu teoretická fyzika - Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 -doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2000: Cena Dekana PF UPJŠ za vynikajúce študijné výsledky a vedecko-výskumnú činnosť;
2002: Cena Dekana PF UPJŠ za vedecko-výskumnú činnosť doktorandov;
2005: 1. miesto v súťaži SFS o najlepšiu vedeckú prácu mladých fyzikov;
2006: Čestné uznanie v súťaži Vedec roka SR;
2007: Cena dekana PF UPJŠ za vedecko-výskumnú činnosť zamestnancov.
Projekty
 • VEGA 1/9034/02, VEGA 1/2009/05;
 • APVT 20-009902, APVT 20-005204;
 • VVGS/009/2002/F, VVGS/015/2003/F,
 • VVGS/011/2006, VVGS PF 02/2007/F.
 • VVGS č. 12/2006, VVGS č. 23/07-08
 • LPP-0107-06.
 • Medzinárodná spolupráca
 • Prof. Tadeusz Balcerzak, University of Lodz, Poland
 • Prof. Masayuki Hagiwara, Osaka University, Japan
 • Prof. Oleg Derzhko, University of Lviv, Ukraine
 • Prof. Kazuhiko Minami, Nagoya University, Japan
 • Dr. Taras Verkholyak, University of Lviv, Ukraine
 • Dr. Yasuo Narumi, University of Tokyo, Japan
 • Zaujímavé linky

  Ďalšie informácie


  PF