PF

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.   EN

Email:
jozef.ulicny@upjs.sk
Homepage:
perun.science.upjs.sk/~ulicny/vitajte.html
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SJ0O46
Telefón:
+421 55 234 2556
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-2853-8227

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
University of P. J. Šafárik in Košice, 1983, Biophysics and chemical physics
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 1985, Biofyzika a chemická fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 1996, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul docent:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2003, biofyzika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Biofyzika, študijný odbor: Fyzika, 3 stupeň štúdia
Študijný program: Biofyzika, študijný odbor: Fyzika, 2 stupeň štúdia
Študijný program: Biofyzika, študijný odbor: Fyzika, 1 stupeň štúdia
Profilové predmety
Biomolekulové simulácie - Biofyzika, prvý stupeň štúdia
Molekulová štruktúra a chemická väzba - Biofyzika, druhý stupeň štúdia
Úvod do počítačovej fyziky/Modelovanie v systémovej biológii (bakalárske) - Biofyzika, prvý stupeň štúdia
Molekulové simulácie/Syntetická a systémová biológia/Optimalizácie zložitých systémov - Biofyzika, Druhý stupeň štúdia
ÚFV/NOT1a/03 Netradičné optimalizačné techniky I - Aplikovaná informatika zameranie Medziodborové aplikácie informatiky, Bakalársky stupeň štúdia
Vybrané publikácie
[Perepelytsya, S.; Uličný, J.; Laaksonen, A.; Mocci, F. Pattern Preferences of DNA Nucleotide Motifs by Polyamines Putrescine2+, Spermidine3+ and Spermine4+. Nucleic Acids Research 2019, 47 (12), 6084–6097. https://doi.org/10.1093/nar/gkz434.
Vagovič, P.; Sato, T.; Mikeš, L.; Mills, G.; Graceffa, R.; Mattsson, F.; Villanueva-Perez, P.; Ershov, A.; Faragó, T.; Uličný, J.; Kirkwood, H.; Letrun, R.; Mokso, R.; Zdora, M.-C.; Olbinado, M. P.; Rack, A.; Baumbach, T.; Schulz, J.; Meents, A.; Chapman, H. N.; Mancuso, A. P. Megahertz X-Ray Microscopy at x-Ray Free-Electron Laser and Synchrotron Sources. Optica 2019, 6 (9), 1106. https://doi.org/10.1364/OPTICA.6.001106.
Hrivňak, Stanislav, Jozef Uličný, Ladislav Mikeš, Angelica Cecilia, Elias Hamann, Tilo Baumbach, Libor Švéda, et al. “Single-Distance Phase Retrieval Algorithm for Bragg Magnifier Microscope.” Optics Express 24, no. 24 (November 28, 2016): 27753. doi:10.1364/OE.24.027753.
Han, H.; Round, E.; Schubert, R.; Gül, Y.; Makroczyová, J.; Meza, D.; Heuser, P.; Aepfelbacher, M.; Barák, I.; Betzel, C.; Fromme, P.; Kursula, I.; Nissen, P.; Tereschenko, E.; Schulz, J.; Uetrecht, C.; Ulicný, J.; Wilmanns, M.; Hajdu, J.; Lamzin, V. S.; Lorenzen, K. The XBI BioLab for Life Science Experiments at the European XFEL. J Appl Crystallogr 2021, 54 (1), 7–21. https://doi.org/10.1107/S1600576720013989.
Golianová, K.; Havadej, S.; Verebová, V.; Uličný, J.; Holečková, B.; Staničová, J. Interaction of Conazole Pesticides Epoxiconazole and Prothioconazole with Human and Bovine Serum Albumin Studied Using Spectroscopic Methods and Molecular Modeling. IJMS 2021, 22 (4), 1925. https://doi.org/10.3390/ijms22041925.
Vybrané projekty

FP7-REGPOT-2012-2013-1 call - Proposal 316310 - CELIM - WP2 coordinator, projekt do roku 2016

Slovak representative of XBI User consortium at European XFEL, Hamburg, Germany - since 2015-
INVISION- Roentgen Ångström Cluster grant to develop X-ray Multi-projection Imaging (partner) (2018-2021)
V4 projekt Pioneering experiments with ultrafast X-ray techniques at the Extreme Light Infrastructure (#21820326) (2018)

Project 101046448 ( MHz-TOMOSCOPY ) HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01-01 - EIC Pathfinder Open 2021

Project Start Date: 01/06/2022

Project End Date: 30/11/2025

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Inštitút Curie a LPBC UPMC, Univerzita Paríž 6, Paríž (Francúzsko), 1992-1998 (viacero pobytov), TEMPUS, Sk-Fr bilaterálne projekty, post-doc, štipendium francúzskej vlády
Arrheniov Inštitút, Štokholmská univerzita, Stockholm (Švédsko), 1996- (viacero pobytov), TEMPUS, grant Wenner-Grenovej nadácie (postdoc), interný grant SU (postdoc), ERASMUS
ISIS neutron source at RAL laboratory, Swill Light Source at Paul Scherrer Institute, P10 at PETRA III, Diamond UK, ESRF, ELI-beamlines, Spring-8, Harwell, Oxfordshire (Veľká Británia), Villigen (Švajčiarsko), Hamburg (Nemecko), Didcott (Veľká Británia), Grenoble (Francúzsko), Břežany pri Prahe (Česko), prefektúra Hyōgo (Japonsko), trvania do dvoch týždňov, viacej pobytov (2 a viac) na každej inštitúcii okrem ISIS a Spring-8, najmä realizácia experimentálnych meraní (neutrónový rozptyl, X-ray tomografia, X-ray CDI, ptychografia, rádiografia a holografia v x-ray), granty prijímajúcich organizácií
Unverzita Cagliari, Cagliari, Taliansko, týždeň, ERASMUS
Boston University, NorthEastern University, Athinoula Martinos Centre, UC Riverside, Caltech, Nanyang Technological University, Jinlin University, HUT, Tokyo University, University of Oxford, Boston, Boston, Boston, Riverside, Passadena (USA), Singapur, Changchun (Čína), Helsinki (Fínsko), Tokyo (japonsko), Oxford (Veľká Británia), krátke pobyty a návštevy partnerov a kolegov
zástupca XBI konzorcia (biologická infraštruktúre pre EuXFEL) za SR (MŠMaTV SR), člen panelu expertov EuXFEL (EuXFEL), Schenefeld (Nemecko), regulárne kratšie pobyty (typicky 2-5 dní)

Ďalšie informácie


PF