PF

RNDr. Juraj Šebej, PhD.   EN

Email:
juraj.sebej@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/juraj.sebej
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O18
Telefón:
+421 55 234 2434
Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Programovanie, algoritmy, zložitosť(ÚINF/PAZ1a/15) - informatika, aplikovaná informatika, analýza dát a umelá inteligencia, matematika – informatika, chémia- informatika, fyzika – informatika, matematika, bakalársky stupeň štúdia
Programovanie, algoritmy, zložitosť(ÚINF/PAZ1b/15) - informatika, aplikovaná informatika, analýza dát a umelá inteligencia, matematika – informatika, chémia- informatika, fyzika – informatika, matematika, bakalársky stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Galina Jirásková, Alexander Szabari, Juraj Sebej: The Complexity of Languages Resulting from the Concatenation Operation. J. Autom. Lang. Comb. 22(1-3): 123-143 (2017)

Jozef Jirásek Jr., Matús Palmovský, Juraj Sebej: Kuratowski Algebras Generated by Factor-, Subword-, and Suffix-Free Languages. DCFS 2017: 189-201 (2017)

Michal Hospodár, Jozef Jirásek, Galina Jirásková, Juraj Sebej: Operational Complexity: NFA-to-DFA Trade-Off. DCFS 2023: 79-93

Jozef Jirásek Jr., Galina Jirásková, Juraj Sebej: Operations on Unambiguous Finite Automata. Int. J. Found. Comput. Sci. 29(5): 861-876 (2018)
Jozef Jirásek Jr., Matús Palmovský, Juraj Sebej: Kuratowski Algebras Generated by Prefix-, Suffix-, Factor-, and Subword-Free Languages Under Star and Complementation. Int. J. Found. Comput. Sci. 30(6-7): 1091-1115 (2019)
Vybrané projekty
Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry APVV-15-0091
Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov VEGA 1/0056/18
Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov VEGA 1/0142/15
Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov VEGA 1/0177/21
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Saint Mary’s University, Saint Mary’s University, 923 Robie Street, Halifax, Nova Scotia, B3H 3C3, Canada, 1.10.2017 - 30.9.2018, post-doctoral fellow

Ďalšie informácie


PF