PF

Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.   EN

Email:
katarina.lucivjanska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/katarina.lucivjanska
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O49
Telefón:
+421 55 234 2581

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, 2009, Aplikovaná matematika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Vienna Graduate School of Finance, 2014, Finance

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  

PF