PF

RNDr. Lenka Halčinová, PhD.   EN

Email:
lenka.halcinova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/lenka.halcinova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O82
Telefón:
+421 55 234 2284
ORCID iD:
0000-0002-6793-5949

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2006, Medziodborové štúdium, Matematika-Chémia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2011, Učitel’stvo akademických predmetov - Matematika, Chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, Aplikovaná matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

Basarik, S., Borzová, J., Halčinová, L.: Survival functions versus conditional aggregation-based survival functions on discrete space.

Information Sciences. 586 (2022), 704-720.

Boczek, M., Halčinová, L., Hutník, O., Kaluszka, M.: Novel survival functions based on conditional aggregation operators, Information Sciences, 580 (2021), 705–719.


Borzová-Molnárová, J., Halčinová, L., Hutník, O.: The smallest semicopula-based universal integrals: Remarks and improvements. Fuzzy Sets and Syst. 393 (2020), 29–52.


Boczek, M., Halčinová, L., Hutník, O., Kaluszka, M.: Probabilistic measures and integrals: How to aggregate imprecise data. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2020, 12256 LNAI, pp. 78–91

Halčinová L., Hutník O., Kisel’ák J., Šupina J.: Beyond the scope of super level measures, Fuzzy Sets Syst.,364 (2019), 36–63.


Borzová-Molnárová, J., Halčinová, L., Hutník, O.: The smallest semicopula-based universal integrals I: Properties and characterizations. Fuzzy Sets and Syst.. 271 (2015), 1-17.

Vybrané projekty
APVV-16-0337 (spoluriešitel’), Integration in the context of generalized measures
SK-PL-18-NEWPROJECT-13748 (spoluriešiteľ), Integrals with respect to the non-additive measures and their applications
VVGS-2016-255 (hlavný riešiteľ), The integration with respect to super level measures and their applications
APVV MB SK-AT-2015-0019 (spoluriešitel’) , Topologization of Dependence and Aggregation Structures with Applications
VEGA 1/0073/15 (spoluriešitel’), Scalable computing methods of structured and unstructured data analysis with uncertainty

VVGS-2016-255 Úloha sizeov pri integrovaní

Organizačné aktivity
Zástupkyňa riaditeľa pre propagáciu a marketing - Ústav matematických vied, 2020-doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena akademika Schwarza, 2016, ocenenie mladých výskumných pracovníkov v oblasti matematiky udeľované Slovenskou matematickou spoločnosťou 2015, Cena rektora k dosiahnutiu vynikajúcej publikačnej aktivity počas riešenia projektu v rámci Vnútorného grantového systému pre mladých vysokoškoslkých učiteľov a výskumných pracovníkov.
Projekty
1.7.2017 – 30.06.2021 (spoluriešiteľ) , Integration in the context of generalized measures 1.1.2019 - 31.12.2020 SK-PL-18-NEWPROJECT-13748 (spoluriešiteľ), Integrals with respect to the non-additive measures and their applications Ďalšie výskumné projekty: 1.4.2012 - 30.6.2013, VVGS-PF-2012-36 (hlavný riešiteľ), Set functions and their applications 1.7.2013 – 31.12.2014, VVGS-2013-121 (hlavný riešiteľ), Measure and integral under non-additivity assumption 1.4.2014 – 30.6.2015, VVGS-PF-2014-453 (spoluriešiteľ), Universal integrals based on (semi)copulas 1.1.2015 – 30.6.2016, VVGS-2014-182 (spoluriešiteľ), Analysis of time-frequency Toeplitz operators 1.7.2016 – 31.12.2017, VVGS-2016-255 (hlavný riešiteľ), The integration with respect to super level measures and their applications 2015 – 2017, VEGA 1/0073/15 (spoluriešiteľ), Scalable computing methods of structured and unstructured data analysis with uncertainty 2015 – 2017, APVV MB SK-AT-2015-0019 (spoluriešiteľ), Topologization of Dependence and Aggregation Structures with Applications 1.4.2017 - 30.06.2018, VVGS-PF-2017-255 (spoluriešitel’), Nonadditive integrals and super level measure

Ďalšie informácie


PF