RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

Email:
lubomir.antoni@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O21
Telefón:
+421 55 234 2437
ORCID iD:
0000-0002-7526-8146

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Zobraziť všetko  
Výučba - predmety
ÚINF/UNS1/15 Úvod do neurónových sietí - Analýza dát a umelá inteligencia, bakalársky stupeň štúdia
ÚINF/STU1/16 Strojové učenie - Informatika, Analýza dát a umelá inteligencia, magisterský stupeň štúdia
ÚINF/PAZ1a/15, ÚINF/PAZ1b/15, Programovanie, algoritmy, zložitosť - Informatika, Aplikovaná informatika, bakalársky stupeň štúdia
ÚINF/NEU1/15 Neurónové siete - Informatika, Analýza dát a umelá inteligencia, magisterský stupeň štúdia
ÚINF/USU/19 Úvod do strojového učenia - Analýza dát a umelá inteligencia, bakalársky stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC (9.518 - IF 2019, JCR - Q1, SJR - Q1) Antoni, L., Cornejo, M. E., Medina, J., Ramirez, E.: Attribute classification and reduct computation in multi-adjoint concept lattices. In: IEEE Transactions on Fuzzy Systems. - ISSN 1941-0034- Vol. 29, no. 5 (2021), p. 1121 - 1132. (0 ohlasov)
ADC (3.305 - IF 2019, JCR - Q1, SJR - Q1) Antoni, Ľ., Krajči, S., Krídlo, O., Macek, B., Pisková, L.: On heterogeneous formal contexts. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 234 (2014), ISSN 0165-0114, p. 22-33. (49 ohlasov)
ADC (3.305 - IF 2019, JCR - Q1, SJR - Q1) Antoni, Ľ., Krajči, S., Krídlo, O.: On stability of fuzzy formal concepts over randomized one-sided formal context. In: Fuzzy Sets and Systems. - ISSN 0165-0114. - Vol. 333 (2018), p. 36-53 (5 ohlasov)
ADC (3.305 - IF 2019, JCR - Q1, SJR - Q1) Antoni, Ľ., Krajči, S., Krídlo, O.: Representation of fuzzy subsets by Galois connections . In: Fuzzy Sets and Systems. - ISSN 0165-0114. - Vol. 326 (2017), p. 52-68. (11 ohlasov)
ADC (3.305 - IF 2019, JCR - Q1, SJR - Q1) Antoni, Ľ., Krajči, S., Krídlo, O.: Constraint heterogeneous concept lattices and concept lattices with heterogeneous hedges. In: Fuzzy Sets and Systems. - ISSN 0165-0114. - Vol. 303 (2016), p. 21-37. (8 ohlasov)
Vybrané projekty
Spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0073/15 Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti Obdobie: 2015 - 2017
Spoluriešiteľ projektu APVV 15–0091 Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry Obdobie: 2016 - 2020
Spoluriešiteľ projektu Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia (SU4ZP) Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 Obdobie: 2020 - 2022
Mobility
Masarykova univerzita v Brne, Prírodovedecká fakulta, Brno, Česká republika, 19. 06. 2019 - 05. 07. 2019 (17 dní), Erasmus+ školenie
Masarykova univerzita v Brne, Prírodovedecká fakulta, Brno, Česká republika, 05. 09. 2018 - 07. 09. 2018 (3 dni), Erasmus+ školenie
Univerzita Palackého v Olomouci, Prírodovedecká fakulta, Olomouc, Česká republika, 16. 09. 2013 - 16. 12. 2013 (3 mesiace), Výskumná stáž

Ďalšie info

Kompletná VUPCH