RNDr. Mária Maceková, PhD.

Email:
maria.macekova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
SJ1O49
Telefón:
+421 55 234 2291

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
P. Hudák, M. Maceková, T. Madaras, P. Široczki, More on the structure of plane graphs with prescribed degrees of vertices, faces, edges and dual edges, Ars Math. Contemporanea 13, 2 (2017), 355-366
S. Jendrol', M. Maceková, R. Soták, M. Montassier, Optimal unavoidable sets of types of 3-paths for planar graphs of given girth, Discrete Math. 339 (2016) 780-789
S. Jendrol', M. Maceková, R. Soták, M. Montassier, 3-paths in graphs with bounded average degree, Discuss. Math. Graph Theory 36 (2016) 339-353
P. Hudák, M. Maceková, T. Madaras, P. Široczki, Light graphs in planar graphs of large girth, Discuss. Math. Graph Theory 36 (2016), 227-238
S. Jendrol', M. Maceková, Describing short paths in plane graphs of girth at least 5, Discrete Math. 338 (2015) 149-158
Vybrané projekty
Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, APVV-15-0116
Problémy grafových zafarbení, VEGA 1/0368/16
Problémy štrukturálnej a chromatickej teórie grafov, DAAD
slovensko-francúzsky bilaterálny projekt SK-FR-2013-0028
Polyedrálna, štrukturálna a chromatická teória grafov, APVV-0023-10

Ďalšie info

Kompletná VUPCH