RNDr. Michaela Vočková

Email:
michaela.linkova@student.upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O20
Telefón:
+421 55 234 2447

Ďalšie info

Kompletná VUPCH