RNDr. Miroslav Opiela, PhD.

Email:
miroslav.opiela@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234
ORCID iD:
0000-0001-8802-4442

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Zobraziť všetko  
Výučba - predmety
ÚINF/PAZ1a/15 - Programovanie, algoritmy, zložitosť - Ib - Informatika, AIb - Aplikovaná infomratika, a medziodborové štúdium, 1 stupeň štúdia
ÚINF/PAZ1b/15 - Programovanie, algoritmy, zložitosť - Ib - Informatika, AIb - Aplikovaná infomratika, a medziodborové štúdium, 1 stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Opiela, Miroslav, and František Galčík. "Grid-Based Bayesian Filtering Methods for Pedestrian Dead Reckoning Indoor Positioning Using Smartphones." Sensors 20.18 (2020): 5343.
Renaudin, Valerie, et al. "Evaluating indoor positioning systems in a shopping mall: The lessons learned from the IPIN 2018 competition." IEEE Access 7 (2019): 148594-148628.
Potorti, Francesco, et al. "The IPIN 2019 indoor localisation competition—Description and results." IEEE access 8 (2020): 206674-206718.
Potorti, Francesco, et al. "Off-line Evaluation of Indoor Positioning Systems in Different Scenarios: The Experiences from IPIN 2020 Competition." IEEE Sensors Journal (2021).
Galčík, František, and Miroslav Opiela. "Grid-based indoor localization using smartphones." 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE, 2016.
Vybrané projekty
APVV-15-0091
VEGA 1/0177/21
VEGA 1/0056/18
VEGA 1/0142/15
VVGS-PF-2016-72638

Ďalšie info

Kompletná VUPCH