PF

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.   EN

Email:
norbert.kopco@upjs.sk
Homepage:
pcl.upjs.sk/noro
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O23
Telefón:
+421 55 234 2450
ORCID iD:
0000-0001-5901-6355

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
TU Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 1996, Technická kybernetika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Boston University, Graduate Shool of Arts and Sciences, 2003, Cognitive and Neural Systems
Titul docent:
Univerzita Karlova, 1. Lékářska fakulta, 2011, Medicínska informatika
Titul profesor:
n, ,
Titul DrSc.:
n, ,

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: aplikovaná informatika, 1 stupeň štúdia
Profilové predmety
UINF/VKN1/22 Výpočtová a kognitívna neuroveda I - aplikovaná informatika, 1. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC8 Hemisphere-specific properties of the ventriloquism aftereffect / Norbert Kopčo ... [et al.]. -

In: The journal of the Acoustical Society of America. - ISSN 0001-4966. - Roč. 146, č. 2 (2019), s. EL177-EL183. 10.1121/1.5123176 DOI;

[KOPČO, Norbert (20%) - LOKŠA, Peter (20%) - LIN, I-fan (20%) - GROH, Jennifer (20%) - SHINN-CUNNINGHAM, Barbara (20%) ]

ADC23 Cortical auditory distance representation based on direct-to-reverberant energy ratio / Kopčo Norbert ... [et al.]. In: NeuroImage : clinical. - ISSN 1053-8119. - č. 208 (2020), s. 1-9. [KOPČO, Norbert (40%) - DORESWAMY, K.K. (30%) - HUANG, Samantha (5%) - ROSSI, Stephanie (5%) - AHVENINEN, Jyrki (20%) ]

ADC26 Temporal characteristics of contextual effects in sound localization / Ľuboš Hládek, Beáta Tomoriová, Norbert Kopčo. -

In: Journal of the Acoustical Society of America. - ISSN 0001-4966. - Vol. 142, no. 5 (2017), s. 3288-3296. [HLÁDEK, Ľuboš (34%) - TOMORIOVÁ, Beáta (33%) - KOPČO, Norbert (33%) ]

Sound Externalization: A Review of Recent Research / Virginia Best ... [et al.]. In: Trends in Hearing. - ISSN 2331-2165. - č. 24 (2020), art.no. 48390, s. [1-14]. - DOI 10.1177/2331216520948390 [BEST, Virgimia (20%) - BAUMGARTNER, Robert (20%) - LAVANDIER, Mathieu (20%) - MAJDAK, Piotr (20%) - KOPČO, Norbert (20%) ]
Nonnative implicit phonetic training in multiple reverberant environments / Eleni Vlahou, Aaron R. Seitz, Norbert Kopčo. In: Attention, perception and psychophysics. - ISSN 1943-3921. - Roč. 81, č. 4 (2019), s. 935-947. - DOI 10.3758/s13414-019-01680-0 [VLAHOU, Eleni (34%) - SEITZ, Aaron (33%) - KOPČO, Norbert (33%) ]
Vybrané projekty

SAV: Spatial Audio Virtualization and Gamification for Hearing Assessment and Enhancement (European Research Executive Agency; HORIZON-MSCA-2022-SE-01), vedúci projektu

7FP EU-REGPOT-316310 CELIM Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging, 6/2013-5/2016, vedúci: prof. Miškovský

ALT – Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments (EU Horizon 2020 MSCA-RISE-2015 program). Project # 691229, vedúci projektu

APVV-0452-12: SPATT - Spatial Attention and Listening in Complex Environments, 10/2013-3/2017, vedúci projektu.

SPACI: Plasticity of spatial processing in normal and cochlear implant hearing (APVV – DS 2016 – EU Danube Region Strategy & The Slovak Research and Development Agency; 01/2017-12/2018)., vedúci projektu.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Boston University, Boston, MA, USA, opakovane 2004-2021, postdok, vymena vramci EU MC grantu
Mass Gen Hospital / Harvard Medical School - Martinos Center for Biomed Imaging, Boston, MA, USA, opakovane od 2012 - 2021, EU MC granty
University of California, Riverside, Riverside, CA, USA, opakovane od 2010 - 2020, EU MC granty
Duke University, Durham, NC, USA, opakovane 2005-2012, ciastocny postdok

Doplňujúce informácie o osobe

Zaujímavé linky
Lab stránka: http://pcl.upjs.sk

Ďalšie informácie


PF