PF

Mgr. Ondrej Spišák   EN

Email:
ondrej.spisak@student.upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/student/ondrej.spisak
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:

PF