PF

RNDr. Patrik Pekarčík   EN

Email:
patrik.pekarcik@student.upjs.sk
Homepage:
ppatrik.github.io
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0L19
Telefón:
+421 55 234 2435
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:

PF