PF

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.   EN

Email:
pavol.sokol@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/pavol.sokol
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234
ORCID iD:
0000-0002-1967-8802
Odborný asistent na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty a vedúci tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov UPJŠ (CSIRT-UPJŠ). V rámci výskumnej sa venuje informačnej a kybernetickej bezpečnosti a právu informačných a komunikačných technológií. Jeho vedecká práca sa venuje oblasti situačného povedomia v kybernetickej bezpečnosti a forenznej analýze. Je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. Má bohaté skúsenosti s realizáciou výskumných a vzdelávacích projektov a so zvyšovaním bezpečnostného povedomia širokej verejnosti.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
ÚINF/UOS/21 Úvod do operačných systémov - ISVSb - Informačné systémy vo verejnej správe, bakalársky I. st. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - Network Intrusion Detection with Threat Agent Profiling / Pavol Sokol, Tomáš Bajtoš ... [et al.]. In: Security and Communication Networks. - ISSN 1939-0114. - (2018), art. no. 3614093, s. 1-17. - DOI 10.1155/2018/3614093. 


2018 CCC IF=1,376; 2018 Q3 (COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS) WoS; 2018 Q4 (TELECOMMUNICATIONS) WoS; 2018 Q3 (Information systems) Scimago; 2018 Q2 (Computer networks and communications) Scimago


ADC - Analysis of the Infection and the Injection Phases of the Telnet Botnets / Pavol Sokol, Tomáš Bajtoš ... [et al.]. In: Journal of Universal Computer Science. - ISSN 0948-695X. - Roč. 25, č. 11 (2019), s. 1417-1436.


2019 CCC IF=0,701; 2019 Q4 (COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING) WoS; 2019 Q4 (COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS) WoS; 2019 Q4 (THEORETICAL COMPUTER SCIENCE) Scimago; 2019 Q2 ( COMPUTER SCIENCE(miscellaneous)) Scimago

ADC - IP Addresses in the Context of Digital Evidence in the Criminal and Civil Case Law of the Slovak Republic / Pavol Sokol ... [et al.]. In: Forensic Science International-Digital Investigation. - ISSN 2666-2817. - Roč. 32, č. 5 (2020), art.no. 300918, s. 51-58. - DOI 10.1016/j.fsidi.2020.300918

ADC - Predictive methods in cyber defense: Current experience and research challenges / Pavol Sokol, Martin Husák ... [et al.]. In: Future Generation Computer Systems. - ISSN 0167-739X. - Roč. 115, (2021), -530. - DOI 10.1016/j.future.2020.10.006

ADM - Honeypots and honeynets: issues of privacy / Pavol Sokol, Jakub Míšek, Martin Husák. - Projekt: APVV 14-0598. In: EURASIP Journal on Information Security. - ISSN 1687-4161. - (2017) , art.no. 4. - DOI 10.1186/s13635-017-0057-4


2017 WoS IF=0,86; 2017 Q2 (COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS) WoS; 2017 Q3 (Signal processing) Scimago; 2017 Q3 (Computer science applications) Scimago

Vybrané projekty

Operačný program Efektívna verejná správa - Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve (ITMS: 314011L790) - 2018 - 2021 - zodpovedný riešiteľ

Operačný program Výskum a vývoj - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (ITMS: 26220220182) - 2013 - 2018 - riešiteľ

Agentúra APVV - projekt č. APVV-17-0561 - Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti (2018-2022) - riešiteľ

Agentúra APVV - projekt č. APVV-14-0598 - Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty (2015-2019) - riešiteľ

Agentúra VEGA - projekt č. 1/0142/15 - Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov (2015-2017) - riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Masarykova univerzita v Brne, Fakulta informatiky, Katedra počítačových systémů a komunikací, Botanická 554/68a, Brno, Česká republika, máj 2016, Erasmus+
CESNET, Zikova 4, 160 00 Praha 6, Česká republika, september 2018, Erasmus+
CZ.NIC, Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, Česká republika, jún 2018, Erasmus+
Masarykova univerzita v Brne, CSIRT-MU, Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika, január 2019, Erasmus+
Tallinn University of Technology, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Estónsko, máj 2019, Erasmus+
Organizačné aktivity
člen - ISACA, 2016 -
člen - Slovenská informatická spoločnosť, 2014 -

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


PF