PF

Ing. Peter Lokša, PhD.   EN

Email:
peter.loksa@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.loksa
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 2461
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0111-0725

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Elektrotechiky a Informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, 2011, Kybernetika: Inteligentné systémy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Elektrotechiky a Informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, 2013, Umelá Inteligencia: Umelá Inteligencia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky, 2021, Informatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  

PF